Một góc làng hoa Thái Phiên, Đà Lạt. Ảnh: Thụy Trang

Cập nhật lúc 07:09, Thứ Năm, 17/11/2022 (GMT+7)
Một góc làng hoa Thái Phiên, Đà Lạt. Ảnh: Thụy Trang
Một góc làng hoa Thái Phiên, Đà Lạt. Ảnh: Thụy Trang

 

,