Lạc Dương: Gần 67 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng

Cập nhật lúc 05:25, Thứ Sáu, 07/05/2021 (GMT+7)
Theo thống kê của huyện Lạc Dương, giai đoạn 2016 - 2020 huyện có tất cả 20 dự án công trình đầu tư công trên địa bàn, tổng mức kinh phí đã phê duyệt hơn 792 tỷ đồng, trong đó tiền bồi thường giải phóng mặt bằng gần 67 tỷ đồng. 
 
Cụ thể,10 công trình bàn giao vào sử dụng và 10 công trình tiếp tục triển khai thi công với tổng mức đầu tư lần lượt gần 403 tỷ đồng và 389 tỷ đồng, tương ứng với chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 37 tỷ đồng và gần 30 tỷ đồng. 
 
Riêng trong năm 2021, toàn huyện Lạc Dương khởi công mới 3 công trình đầu tư công với tổng kinh phí dự kiến hơn 104,3 tỷ đồng. 3 công trình này hiện đang lập hồ sơ trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt các mức chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định.
 
V.VIỆT
,