Lồng ghép ứng dụng IPM trên cây trồng

Cập nhật lúc 05:25, Thứ Sáu, 07/05/2021 (GMT+7)
Ngành nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục triển khai Chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng, đặc biệt là các loại cây trồng chủ lực có tiềm năng xuất khẩu, đạt giá trị kinh tế cao như cà phê, chè, rau, cây ăn quả, lúa... 
 
Theo đó, giai đoạn 2021- 2025, các vùng nông nghiệp Lâm Đồng triển khai ứng dụng IPM lồng ghép với các chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, đề án xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn. 
 
Được biết, Chương trình IPM do tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp Quốc (FAO) tài trợ thực hiện ở Lâm Đồng từ năm 1995 trên các loại cây trồng, góp phần nâng cao nhận thức cho nông dân về phát triển nông nghiệp bền vững. Kết quả tính riêng giai đoạn 2015 - 2020, toàn tỉnh Lâm Đồng xây dựng 18 mô hình IPM (15 ha) cây rau, chè, lúa..., qua đó giảm sử dụng lượng thuốc bảo vệ thực vật từ 15 - 30%. 
 
VŨ VĂN
,