Bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - 2017:
Có một Đà Lạt như thế
Cập nhật lúc 23:49, Thứ Tư, 27/12/2017 (GMT+7)

https://youtu.be/B2tcU1HQIoo

,
.