Lâm Đồng 168 giờ (tuần 4 tháng 6/2018)
Cập nhật lúc 17:01, Thứ Sáu, 29/06/2018 (GMT+7)

https://youtu.be/4YWj2fItnbA

,
.