Lâm Đồng 168 giờ (tuần 4 tháng 11/2018)
Cập nhật lúc 16:16, Thứ Sáu, 23/11/2018 (GMT+7)

https://youtu.be/a3-xCp4VR0w

,
.