Lâm Đồng 168 giờ (tuần 4 tháng 3/2019)
Cập nhật lúc 20:29, Thứ Sáu, 22/03/2019 (GMT+7)

https://youtu.be/T3UUKH5XI5w

,
.