90 năm đuốc sáng soi đường

Cập nhật lúc 06:12, Thứ Hai, 03/02/2020 (GMT+7)

https://youtu.be/oUfHotfaIy4

,