Chung tay phòng chống dịch Covid-19

Cập nhật lúc 14:52, Thứ Hai, 13/04/2020 (GMT+7)

https://youtu.be/_I6M1jIjQIQ

,