TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI "BÚA LIỀM VÀNG"
Đảng bộ Hòa Ninh, đơn vị tiêu biểu triển khai Chỉ thị số 10 - CT/TW
Cập nhật lúc 08:35, Thứ Sáu, 16/06/2017 (GMT+7)
Theo ghi nhận của Huyện ủy Di Linh, Đảng bộ xã Hòa Ninh là một trong những đơn vị tiêu biểu trong việc triển khai Chỉ thị số 10 - CT/TW, ngày 30/3/2007, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Nhờ đó, các chi bộ đã phát huy và nâng cao vai trò lãnh đạo, góp phần tích cực cho Đảng bộ xã trong nhiều năm liền đạt “trong sạch, vững mạnh” (TSVM), hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Một góc xã nông thôn mới Hòa Ninh.  Ảnh: X.Long
Một góc xã nông thôn mới Hòa Ninh. Ảnh: X.Long
Đảng bộ xã Hòa Ninh hiện có 21 chi bộ trực thuộc Đảng bộ; trong đó, có 16 chi bộ thôn, 4 chi bộ trường học và 1 chi bộ quân sự. Theo đánh giá của Đảng ủy xã, trước khi có Chỉ thị số 10 - CT/TW, Đảng bộ cũng đã tập trung lãnh đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy vậy, ý thức trách nhiệm của một số đảng viên và chi bộ về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn có những hạn chế nhất định; từ đó, chưa thực sự nghiêm túc chấp hành quy chế và nền nếp sinh hoạt. Tỷ lệ chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng chỉ đạt khoảng 80%. Nội dung sinh hoạt của một số chi bộ còn “nghèo nàn”; tính chiến đấu và tự phê bình, phê bình chưa cao; năng lực lãnh đạo bị hạn chế…
 
Tuy nhiên, từ khi có Chỉ thị số 10 - CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09 - HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy xã Hòa Ninh đã kịp thời phổ biến, quán triệt đến các chi bộ và toàn thể đảng viên; đồng thời, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế nói trên theo nội dung Chỉ thị số 10 và Hướng dẫn số 09. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TW của Ban Bí thư, Đảng ủy xã Hòa Ninh thường xuyên kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các chi bộ thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình gắn với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII và Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Theo Bí thư Đảng ủy xã Hòa Ninh Đoàn Văn Khái, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các chi bộ trong xã đều có bước chuyển biến rõ nét. Nền nếp sinh hoạt chi bộ thực hiện nghiêm túc theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của các chi bộ. 100% chi bộ đều duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần. Nếu so sánh năm 2008 với năm 2016, thì tỷ lệ đảng viên các chi bộ thôn và chi bộ quân sự tham gia sinh hoạt định kỳ hàng tháng tăng từ 80 lên 95%; tỷ lệ đảng viên các chi bộ trường học tham gia sinh hoạt tăng từ 85 lên 98%. Tỷ lệ đảng viên tham gia phát biểu trong các buổi sinh hoạt chi bộ cũng tăng dần. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ và sự chỉ đạo của cấp trên, trước khi sinh hoạt chi bộ, bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung kỹ càng hơn trước đây và có sự hội ý, trao đổi, thống nhất trong chi ủy. Mỗi lần sinh hoạt, chi bộ đều cử thư ký ghi chép đầy đủ; người chủ trì cuộc họp đều có phát biểu kết luận và biểu quyết thông qua nội dung kết luận.
 
Trong sinh hoạt định kỳ, các chi bộ đều thông tin nhanh tình hình thời sự nổi bật ở địa phương, trong nước và quốc tế; phổ biến những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; đánh giá tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ; kiểm điểm, đánh giá sát thực tế nhiệm vụ của chi bộ về những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân dẫn đến hạn chế, tồn tại trong tháng trước và đề ra nhiệm vụ, biện pháp thực hiện tháng sau. 
 
Trong mỗi lần sinh hoạt, các chi bộ còn xem xét, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Ngoài việc duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hàng năm, các chi bộ trong xã đều có các buổi sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt chuyên đề tập trung vào việc bàn giải pháp xây dựng chi bộ TSVM; củng cố, xây dựng các đoàn thể vững mạnh; công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên mới; vận động xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… 
 
Nhờ triển khai tốt Chỉ thị số 10 - CT/TW của Ban Bí thư, các chi bộ thôn, chi bộ trường học, chi bộ quân sự thuộc Đảng bộ xã Hòa Ninh đã nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng chi bộ và chất lượng đảng viên; xây dựng các chi bộ và Đảng bộ ngày càng TSVM. 
 
Năm 2008, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 73,9%; năm 2016, tăng lên 85,3%. Tỷ lệ chi bộ đạt TSVM từ 66,7% (năm 2008) tăng lên 85,7% (năm 2016). Nhờ đó, Đảng bộ xã Hòa Ninh trong nhiều năm liền đạt TSVM. 
 
“Đảng bộ xã Hòa Ninh TSVM là nhân tố quyết định cho việc lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và kinh tế, xã hội của địa phương. Điều mà cả Đảng bộ và nhân dân trong xã vui mừng nhất là vào cuối năm 2016, xã Hòa Ninh đã được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận về “đích” xã nông thôn mới” - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Ninh Đoàn Văn Khái phấn khởi chia sẻ.
 
XUÂN LONG
,
.