Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống những người được quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật lúc 06:10, Thứ Sáu, 20/03/2020 (GMT+7)
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã có chương trình “Giám sát việc rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên được quy hoạch vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025”, phục vụ đại hội Đảng các cấp. 
 
Yêu cầu đặt ra cho cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 phải tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Đồng thời, kiên quyết không để lọt những cán bộ kém phẩm chất, yếu năng lực và uy tín thấp vào cấp ủy các cấp nhưng cũng không để sót cán bộ có đức, có tài tham gia cấp ủy các cấp. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những hoạt động chống phá công tác nhân sự của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, nhất là việc chống phá từ trong nội bộ. 
 
Trên tinh thần chung đó và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của MTTQ cũng như các quyết định, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy Lâm Đồng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người được quy hoạch vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh.
 
Theo UVBTV Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông, yêu cầu được đặt ra cho công tác này đó là: Hoạt động giám sát phải bảo đảm dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ MTTQ Việt Nam. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân với các cơ quan, tổ chức có liên quan; không làm cản trở hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân liên quan. Việc giám sát phải thực hiện trên tinh thần xây dựng, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; tránh nể nang, né tránh hoặc để bị lợi dụng. Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ các cấp phải hoàn thành việc giám sát trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nơi được giám sát.
 
Đối tượng giám sát là đảng viên được quy hoạch vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Nội dung giám sát đó là giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống của đảng viên, không vi phạm 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Giám sát các biểu hiện về mặt đạo đức, lối sống của đảng viên ở 3 môi trường: cộng đồng dân cư; đơn vị công tác và các mối quan hệ xã hội nơi cư trú, nơi công tác.
 
Về hình thức giám sát, thực hiện theo hình thức giám sát liên thông 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã). Cụ thể, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người được quy hoạch vào cấp ủy cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; Ủy ban MTTQ huyện tổ chức giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người được quy hoạch vào cấp ủy cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025 và Ủy ban MTTQ cấp xã (phối hợp, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố) giám sát tất cả đảng viên trong diện được quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 sinh hoạt ở khu dân cư. Khi phát hiện đảng viên có biểu hiện vi phạm về đạo đức, lối sống thì báo cáo với các cơ quan chức năng liên quan biết. Đảng viên vi phạm thuộc cấp ủy xã quản lý thì báo cáo cấp ủy xã; thuộc cấp ủy xã khác hoặc cấp trên thì báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện để Mặt trận cấp huyện báo cáo, phản ánh với các đơn vị quản lý đảng viên.
 
Về phương pháp tiến hành việc giám sát thường xuyên thông qua việc quan sát, tìm hiểu, giao tiếp với đảng viên được giám sát. Thông qua tiếp nhận thông tin báo cáo, phản ảnh của các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên, và Nhân dân; dư luận xã hội, cơ quan truyền thông đại chúng có liên quan đến đạo đức, lối sống của đảng viên. Thông qua việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng. Thông qua các thành viên Mặt trận được tham gia các đoàn giám sát do các ngành tổ chức; thông qua Nhân dân phản ánh, cung cấp thông tin…
 
Cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức giám sát ở Huyện ủy Đạ Huoai và Huyện ủy Di Linh dự kiến vào tháng 4/2020; Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố lựa chọn một số Đảng ủy xã, phường, thị trấn để tổ chức giám sát; còn Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn giám sát đảng viên sinh hoạt ở khu dân cư theo danh sách được Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện gửi đến. Quan trọng nhất của đợt giám sát này là Ủy ban MTTQ cấp xã hướng dẫn, đôn đốc, giúp đỡ Ban công tác Mặt trận tổ chức lấy ý kiến theo mẫu do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và cấp huyện gửi đến.
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn hoàn thành công tác giám sát trước ngày 30/3/2020; Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố hoàn thành công tác giám sát trước ngày 10/4/2020.
 
Nội dung giám sát được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng chi tiết, có mẫu phiếu lấy ý kiến trong khu dân cư và ngoài khu dân cư, chú trọng vào các nội dung quan trọng như: Có sự gương mẫu trong thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định nơi cư trú không. Đạo đức, lối sống, mối quan hệ với Nhân dân nơi cư trú: Bản thân đảng viên và gia đình có sống chan hòa, giao tiếp bình thường với Nhân dân tại khu dân cư không. Có biểu hiện bao che sai trái khi tác động để người thân hoặc người khác làm những việc sai trái như xây dựng trái phép, trốn thuế, môi giới chạy chọt... Các biểu hiện giàu lên bất thường bao gồm: Có nhà, đất, phương tiện… không tương xứng với thu nhập từ lương, từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của gia đình hay không. Có người thân là vợ (chồng), con của đảng viên vi phạm các tệ nạn xã hội như rượu chè bê tha, ma túy, mại dâm, đánh bạc, cho vay nặng lãi… hay không. Có vi phạm tệ nạn mê tín dị đoan như cúng sao, giải hạn, yểm bùa, trừ tà ma hay không... Tất cả những nội dung được lấy ý kiến trên và nhiều nội dung khác đều hướng đến mục đích và ý nghĩa cuối cùng đó là góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cấp ủy viên tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
 
NGUYỆT THU
,