Đạ Huoai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Cập nhật lúc 05:46, Thứ Ba, 21/04/2020 (GMT+7)
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Đạ Huoai đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. 
 
Đến nay, sau gần 5 năm quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện trên lĩnh vực xây dựng Đảng, số lượng và chất lượng tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến. Đến thời điểm này, toàn Đảng bộ có 36 TCCS đảng (giảm 1 đảng bộ, do Đảng bộ xã Đạ M’ri sáp nhập vào Đảng bộ thị trấn Đạ M’ri) gồm: 12 đảng bộ cơ sở và 24 chi bộ cơ sở; có 127 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Hiện tại, 100% thôn, tổ dân phố đều có chi bộ; có 21 chi bộ trường học, 3 chi bộ trạm y tế xã; 8 chi bộ quân sự và 3 chi bộ công an…
 
Trong năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giải thể 5 TCCS đảng trực thuộc Huyện ủy; đồng thời thành lập mới 10 chi bộ cơ sở. Năm 2019, các TCCS đảng trong toàn huyện đã kết nạp 34 đảng viên mới.
 
Hiện nay, Đảng bộ huyện Đạ Huoai có 1.590 đảng viên; trong đó, có 575 đảng viên nữ, 162 đảng viên người DTTS, 61 đảng viên các tôn giáo, 233 đảng viên trong độ tuổi đoàn thanh niên…
 
T.D.HỒNG
,