.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII

Cập nhật lúc: 13:26, 12/06/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. 
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị
 
Tại điểm cầu Trung ương có sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng. 
 
Để tránh tập trung đông người phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Lâm Đồng có các địa điểm hội nghị: Hội trường Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tâm Hành chính tỉnh, tại các huyện, thành phố. 
 
Điểm cầu Lâm Đồng tại hội trường Tỉnh ủy có sự tham dự của các đồng chí: Trần Đức Quận – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX; Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng các ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, lãnh đạo các cơ quan Trung ương (sinh hoạt đảng tại địa phương) đóng trên địa bàn tỉnh, Trường Đại học Đà Lạt, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, báo cáo viên cấp tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 
 
Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; đề ra những giải pháp thiết thực, đồng bộ nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại hội trường Tỉnh ủy
Các đại biểu tham dự hội nghị tại hội trường Tỉnh ủy
 
Báo cáo sơ kết của Ban Tuyên giáo Trung ương tại hội nghị nêu rõ: Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được Đại hội XIII của Đảng ghi nhận. 
 
Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm và các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, nề nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. 
 
Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu; đấu tranh có hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 
 
Việc học tập và làm theo Bác được các cấp ủy, tổ chức đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo, có tính đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 
 
Công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa trong xã hội. Trong đó, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được quan tâm thường xuyên. Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát được chú trọng, thực hiện bài bản, thực chất, kịp thời, nghiêm túc.
 
Bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng việc học tập và làm theo Bác đã thực sự lan tỏa trong cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ; tạo động lực cho các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ Nhân dân. 
 
Để việc thực hiện Chỉ thị 05 thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ban nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, gắn chặt với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; trong đó, chú trọng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền…
 
Tại hội nghị, 323 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 đã được biểu dương, khen thưởng. 
 
TUẤN HƯƠNG
Các tin khác