THÀNH ỦY ĐÀ LẠT
Quán triệt Nghị quyết phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2020
Cập nhật lúc 17:56, Thứ Năm, 11/05/2017 (GMT+7)
Ngày 11/5, Thành ủy Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 06 về phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Đà Lạt.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Nghị quyết số 06 của Thành ủy Đà Lạt và nghe báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03 ngày 17/6/2011 của Thành ủy Đà Lạt về “Phát triển du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố Đà Lạt, giai đoạn 2011 - 2015”. Mục tiêu mà Nghị quyết số 06 của Thành ủy Đà Lạt đề ra là đến năm 2020, du lịch - dịch vụ của thành phố Đà Lạt chiếm tỷ trọng khoảng 67,5 - 68% GRDP toàn thành phố; số lượng khách du lịch hàng năm tăng từ 10 - 11% so với năm trước, trong đó khách quốc tế chiếm 12 - 13%; số ngày lưu trú bình quân đạt 2,5 ngày/người; phát triển cơ sở lưu trú du lịch cao cấp với 70% số phòng đạt chuẩn từ 1 - 5 sao, trong đó số phòng đạt chuẩn từ 3 -5 sao chiếm khoảng 40%; có 90% lao động trực tiếp trong ngành du lịch được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ du lịch và ngoại ngữ... 
 
Nghị quyết 06 của Thành ủy Đà Lạt cũng đề ra mục tiêu định hướng đến năm 2025, tăng tỷ trọng ngành du lịch - dịch vụ trong GRDP của thành phố đạt trên 70%; có trên 90% lao động trực tiếp trong ngành du lịch được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ; hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm và khu du lịch trọng điểm hồ Prenn… 
 
Về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 03 của Thành ủy Đà Lạt, du lịch của địa phương đã có những bước tiến đáng kể, sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, phong phú, số khách sạn có sao trên địa bàn tăng đáng kể. Nhiều loại hình du lịch mới được đưa vào khai thác kinh doanh và thu hút được nhiều du khách. Các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân đã có ý thức hơn trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo được uy tín, xây dựng và giữ được hình ảnh của du lịch Đà Lạt. Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền về công tác du lịch ngày càng nâng cao… 
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe các tham luận về những kết quả, kinh nghiệm, giải pháp phát triển du lịch chất lượng cao. Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Lạt cũng đã tặng giấy khen cho 23 tập thể và 2 cá nhân vì đã có nhiều thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết 03 ngày 17/6/2011 của Thành ủy Đà Lạt về “Phát triển du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố Đà Lạt, giai đoạn 2011 - 2015”.
 
DUY DANH
,
.