Ký kết chương trình phối hợp hoạt động Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật 5 tỉnh Tây Nguyên

Cập nhật lúc 05:57, Thứ Năm, 28/11/2019 (GMT+7)
Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật (KHKT) các tỉnh Tây Nguyên với sự tham dự của cán bộ, nhà khoa học của Liên hiệp hội 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng diễn ra tại Đà Lạt mới đây. Theo đó, các đơn vị đã đánh giá kết quả công tác kiểm tra năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ theo đúng điều lệ, quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội từng địa phương; kiểm tra việc thực hiện quản lý tài chính, tài sản; xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền; xử lý vi phạm; hướng dẫn hoạt động cho Ban kiểm tra các hội thành viên... và không phát hiện sai phạm.
 
Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật 5 tỉnh Tây Nguyên có sự chứng kiến của Liên hiệp Hội TW.
Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật 5 tỉnh Tây Nguyên có sự chứng kiến của Liên hiệp Hội TW.
 
Trong năm 2020, Liên hiệp các Hội KHKT 5 tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào nề nếp, đạt kết quả tốt hơn, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của công tác kiểm tra; đưa hoạt động kiểm tra thành hoạt động thường xuyên, liên tục trong hoạt động của Liên hiệp hội.
 
Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội KHKT 5 tỉnh Tây Nguyên đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả trong việc liên kết, trao đổi học tập kinh nghiệm, đẩy mạnh các hoạt động về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ; tư vấn, phản biện, giám định xã hội; xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ; tổ chức phong trào sáng tạo khoa học công nghệ, góp phần vào phát triển kinh tế của từng địa phương và của cả Tây Nguyên. 
 
QUỲNH UYỂN
,