Tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

06:03, 06/03/2020

Kế hoạch từ nay đến hết năm 2020, huyện Cát Tiên tiếp tục rà soát, phân loại người nghiện ma túy để tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

Kế hoạch từ nay đến hết năm 2020, huyện Cát Tiên tiếp tục rà soát, phân loại người nghiện ma túy để tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.
 
Dự kiến, số người trên các địa bàn huyện Cát Tiên được tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng như: thị trấn Cát Tiên (3 người); thị trấn Phước Cát (2 người); các xã còn lại (nếu có thì từ 1 - 2 người). 
 
Chủ tịch UBND cấp xã thuộc huyện Cát Tiên ký quyết định tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc bắt buộc tại gia đình, cộng đồng, thời gian 180 ngày. Trong đó, 30 ngày điều trị cắt cơn, giải độc tại 2 địa điểm gồm: Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lâm Đồng (thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng); Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh (xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà).
 
MẠC KHẢI