ADMM+: Tôn trọng luật pháp quốc tế, đảm bảo hòa bình, an ninh khu vực
06:30 | 19/11/2019
Các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tái khẳng định cam kết hướng đến hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực thông qua việc tôn trọng các nguyên tắc luật pháp quốc tế.
.