ASEAN nhất trí mở cửa trở lại ngành du lịch trong bối cảnh đại dịch
06:32 | 20/01/2022
Các bộ trưởng du lịch các nước ASEAN nhấn mạnh rằng ngành du lịch ASEAN không chỉ đã sẵn sàng mở cửa trở lại mà còn phục hồi nhanh chóng với khả năng chống chịu tốt hơn.
.