Việt Nam: Điểm mới nổi bật của các chính sách về Thương mại điện tử năm 2022

Cập nhật lúc 07:08, Thứ Tư, 22/06/2022 (GMT+7)
Tăng cường quản lý hoạt động Thương mại điện tử (TMĐT) đối với thương nhân, tổ chức nước ngoài
Tăng cường quản lý hoạt động Thương mại điện tử (TMĐT) đối với thương nhân, tổ chức nước ngoài
 
• THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI THƯƠNG NHÂN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI
 
Ngày 30 tháng 3 năm 2022, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) đã ban hành Công văn số 292/TMĐT-CS về việc thực hiện quy định về hoạt động Thương mại điện tử (TMĐT) đối với thương nhân, tổ chức nước ngoài tại Nghị định số 85/2021/NĐ-CP.
 
Nghị định 85 bổ sung điều chỉnh đối với các thương nhân, tổ chức nước ngoài có hoạt động TMĐT tại Việt Nam tại Mục 5 Chương IV. Theo đó, thương nhân, tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ TMĐT tại Việt Nam là thương nhân, tổ chức có một trong các hình thức hoạt động sau: Có tên miền Việt Nam hoặc có ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt; Có trên 100.000 lượt giao dịch từ Việt Nam trong một năm. Thương nhân, tổ chức nước ngoài nói trên phải thực hiện đăng ký hoạt động TMĐT theo quy định tại Nghị định này và thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hoặc chỉ định đại diện theo ủy quyền của mình tại Việt Nam. 
 
Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện hoặc nội dung ủy quyền phải đảm bảo các trách nhiệm: Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc ngăn chặn các giao dịch hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam; Thực hiện các nghĩa vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam; Thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định tại Điều 57 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.
 
Quy trình thực hiện thủ tục đăng ký với Bộ Công thương được quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 5/12/2014 của Bộ Công thương quy định về quản lý website thương mại điện tử (Thông tư 47); Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công thương quy định về quản lý hoạt động TMĐT qua ứng dụng trên thiết bị di động (Thông tư 59); Thông tư số 01/2022/TT-BCT ngày 18/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47 và Thông tư số 59.
 
Nghị định số 85 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Để có thể cung cấp dịch vụ TMĐT tại Việt Nam, thương nhân, tổ chức nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký với Bộ Công thương trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị định 85 có hiệu lực.
 
• BỔ SUNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI BÁN TRONG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỦA MÌNH
 
Thông tin hàng hóa công bố trên trang thông tin điện tử phải bao gồm các thông tin bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa theo các quy định về nhãn hàng hóa, trừ đặc điểm phân biệt của từng sản phẩm như ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lô, số khung xe hoặc số động cơ.
 
Người bán hàng hóa, dịch vụ có điều kiện kinh doanh phải công bố thông tin về số, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện, chứng nhận, xác nhận hoặc các loại tài liệu khác theo quy định của pháp luật có liên quan về điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa /dịch vụ đó.
 
• BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KIỂM TRA HÀNG HÓA
 
Theo Nghị định số 85/2021/NĐ-CP, một trong những điều kiện kinh doanh chung đối với hàng hóa, dịch vụ phải công bố trên website TMĐT bán hàng là chính sách kiểm tra hàng hóa.
 
• BỔ SUNG HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH TMĐT
 
Theo Nghị định 85/2021 / NĐ-CP, có 4 loại hình hoạt động của sàn TMĐT, bao gồm:
 
Một trang web cho phép các thành viên của mình mở các gian hàng để trưng bày/quảng bá hàng hóa hoặc dịch vụ của họ;
 
Là trang web cho phép thành viên mở tài khoản để thực hiện việc giao kết hợp đồng với khách hàng;
 
Một trang web có các danh mục hoặc tab giao dịch cụ thể cho phép các thành viên đăng danh sách hàng hóa và dịch vụ;
 
Mạng xã hội hoạt động theo một trong các hình thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này mà thành viên trực tiếp hoặc gián tiếp nộp phí để thực hiện các hoạt động đó. 
 
Đặc biệt, Nghị định 85/2021/NĐ-CP đã quy định mạng xã hội có thể là sàn giao dịch TMĐT nếu có một trong các đặc điểm như a, b, c nêu trên và các thành viên trực tiếp hoặc gián tiếp trả phí vận chuyển ra các hoạt động như vậy.
 
D.Q tổng hợp (Theo BCT)
,