Phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần đến năm 2025

AN NHIÊN 17:45, 01/02/2023

(LĐ online) - Ngày 1/2, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025.

Thăm khám cho bệnh nhân đang điều trị tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
Thăm khám cho bệnh nhân đang điều trị tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Mục tiêu tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây bệnh, đẩy mạnh các biện pháp dự phòng, phát hiện sớm và quản lý điều trị để hạn chế sự gia tăng tỷ lệ người tiền bệnh, mắc bệnh, tàn tật và tử vong sớm do các bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản (gọi chung là bệnh không lây nhiễm) và các bệnh tâm thần phân liệt, động kinh, trầm cảm, sa sút trí tuệ và các rối loạn sức khỏe tâm thần khác (gọi chung là rối loạn sức khỏe tâm thần) nhằm góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lâm Đồng. 
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, chính quyền, các sở, ban ngành, tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng, chống các bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. Giảm thiểu các hành vi nguy cơ chính để dự phòng mắc bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. Tăng tỷ lệ phát hiện, quản lý điều trị, chăm sóc người mắc bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. Phát triển, nâng cao năng lực hệ thống để bảo đảm cung cấp dịch vụ phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. Phát triển hệ thống giám sát, quản lý thông tin, thống kê báo cáo bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần và các yếu tố nguy cơ. 
Các giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu bao gồm: Tăng cường công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thiện các chính sách liên ngành. Truyền thông và nâng cao sức khỏe để giảm thiểu các hành vi nguy cơ, dự phòng mắc bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. Tăng cường cung cấp các dịch vụ dự phòng, phát hiện sớm, quản lý, điều trị, chăm sóc người bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. Phát triển, nâng cao năng lực hệ thống cung cấp dịch vụ phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. Phát triển hệ thống giám sát, quản lý thông tin bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần và yếu tố nguy cơ gây bệnh. Phối hợp, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.