Tỉnh Đoàn Lâm Đồng: Hoàn thành xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ mới 2017 - 2022
Cập nhật lúc 17:18, Thứ Hai, 19/06/2017 (GMT+7)
Chuẩn bị cho Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ diễn ra vào tháng 8/2017 sắp tới, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã hoàn thành xây dựng đề án nhân sự cho nhiệm kỳ mới. 
 
Theo đó, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa mới sẽ gồm 45 ủy viên với thành phần, cơ cấu: ít nhất 13 ủy viên nữ (29%), ít nhất 4 ủy viên dân tộc thiểu số (9%), cán bộ chuyên trách Tỉnh Đoàn 17 ủy viên (38%), cán bộ chủ chốt huyện - thành Đoàn trực thuộc 22 ủy viên (49%), các ngành, lĩnh vực, hội sinh viên, cán bộ cơ sở tiêu biểu 6 ủy viên (13%); trong đó, nhân sự Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 15 ủy viên. 
 
Tiêu chuẩn nhân sự của Ban chấp hành và Ban thường vụ Tỉnh Đoàn: có bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, có năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ; am hiểu và gắn bó với thanh thiếu nhi, có khả năng đối thoại và định hướng cho thanh thiếu nhi; có khả năng cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội Đoàn cấp trên và cấp mình gắn với thực tiễn công tác Đoàn và tình hình thanh thiếu nhi ở địa phương, đơn vị; nhiệt tình, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm; có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động thanh thiếu nhi; có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các nguồn lực của địa phương, đơn vị, xã hội phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Đoàn; trưởng thành từ phong trào Đoàn - Hội - Đội, tham gia tích cực các hoạt động của phong trào tuổi trẻ hoặc đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức công tác thanh vận; có thời gian tham gia đầy đủ các kỳ họp Ban chấp hành, đóng góp ý kiến và tham gia có hiệu quả các hoạt động của BCH; tốt nghiệp đại học trở lên và tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên.
 
Tại kỳ họp hội nghị Ban chấp hành tỉnh Đoàn lần thứ 15 khóa IX (2012 - 2017) vừa diễn ra, Đề án nhân sự cho nhiệm kỳ mới đã được đưa ra thảo luận, bàn bạc nhằm thống nhất lựa chọn, giới thiệu những cán bộ Đoàn có đủ phẩm chất, năng lực vào ban chấp hành khóa mới để đưa phong trào tuổi trẻ của tỉnh tiếp tục phát triển.
 
Q.UYỂN
,
.