Tuổi trẻ với công tác xây dựng Đảng

Cập nhật lúc 06:09, Thứ Hai, 16/03/2020 (GMT+7)
Nhận thức rõ vị trí, vai trò của mình, những năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng luôn coi xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước. Từ đó, tập trung đẩy mạnh công tác củng cố tổ chức cơ sở đoàn, giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên; đồng thời xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng.
 
Thông qua các phong trào hoạt động, các tổ chức đoàn đã phát hiện, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp
Thông qua các phong trào hoạt động, các tổ chức đoàn đã phát hiện, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp
 
Lực lượng thanh niên Lâm Đồng hiện có 262.410 người, chiếm 20,18% dân số toàn tỉnh, trong đó có 127.538 hội viên Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh luôn chú trọng đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Nhiều phong trào lớn cũng đã được Tỉnh Đoàn phát động, triển khai, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Tiêu biểu như các phong trào “Thanh niên lập nghiệp”; “Tuổi trẻ giữ nước”; “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Tuổi trẻ Lâm Đồng chung tay xây dựng nông thôn mới”… Các phong trào, hoạt động đã thể hiện vai trò tích cực của Đoàn trong việc vận động, tập hợp, giáo dục đoàn viên, thanh niên nhằm xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Thông qua các phong trào, hoạt động, các tổ chức Đoàn trong tỉnh cũng đã kịp thời phát hiện, giới thiệu những đoàn viên, thanh niên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng xem xét, kết nạp.
 
Trong 5 năm qua (từ 2015 đến nay), các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã giới thiệu hơn 15.200 đoàn viên ưu tú cho Đảng. Trong đó có hơn 6.400 đoàn viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. 
 
Số đoàn viên được kết nạp, đứng vào hàng ngũ của Đảng chiếm 62,82% trong tổng số đảng viên mới kết nạp trong toàn Đảng bộ 5 năm qua. Đây là nguồn lực to lớn, hùng hậu, có chất lượng vừa làm cho tổ chức đảng thêm vững mạnh, vừa trẻ hóa đội ngũ của Đảng, tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng.
 
Chị Trần Thị Chúc Quỳnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp bộ đoàn. Các tổ chức đoàn trực thuộc trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Các cấp bộ đoàn cũng thường xuyên tham mưu cho cấp ủy đảng quan tâm đến công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trẻ. Đồng thời, các cấp ủy đảng cũng đã phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ trong công tác bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên. 
 
Vai trò, trách nhiệm và tính gương mẫu của đảng viên trẻ trong các hoạt động Đoàn và trong sinh hoạt hằng ngày được phát huy, qua đó giáo dục ý thức phấn đấu vươn lên của đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ đoàn cũng đã kịp thời tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, gương đảng viên trẻ trong các lĩnh vực, địa bàn nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày sinh nhật Bác. Qua hoạt động, nhằm phát hiện, nhân rộng các cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống, tạo phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong những người trẻ. Cùng đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ luôn được các cấp bộ đoàn trong tỉnh quan tâm, chú trọng. Độ tuổi của đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng được trẻ hóa, nhiều cán bộ trẻ, có năng lực, trình độ được phân công, bổ nhiệm ở những vị trí chủ chốt của Đoàn, là nguồn cung cấp cán bộ trẻ cho Đảng. Trong những năm qua, nhiều cán bộ Đoàn trưởng thành được Đảng tin tưởng giao nhiệm vụ, giữ cương vị quan trọng trong tổ chức đảng, chính quyền các cấp. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, vai trò của tuổi trẻ Lâm Đồng trong công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Chất lượng tổ chức đoàn, nhất là khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa cao. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức đoàn ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa có tiến triển tích cực. Tỷ lệ đoàn viên được kết nạp vào Đảng trên tổng số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng còn thấp. Công tác phát triển Đảng ở học sinh, sinh viên còn hạn chế, vướng mắc… 
 
“Để tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn trong công tác tham gia xây dựng Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng đã đề ra nhiều nhiều nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong thời gian tới. Trong đó có những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản như: tiếp tục xây dựng tổ chức đoàn thật sự vững mạnh, trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức của thanh niên về Đảng; Đoàn phải coi trọng công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn; đẩy mạnh công tác tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên mới trong đoàn viên…”, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Trần Thị Chúc Quỳnh cho biết thêm.
 
DUY DANH
,