Lạc Dương: Phát triển đảng viên vượt 11% kế hoạch năm 2016
Cập nhật lúc 09:07, Thứ Sáu, 16/09/2016 (GMT+7)
Đồng chí Trần Tuấn Anh - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Dương cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ huyện đã phát triển mới được 67 đảng viên, vượt 11% so với kế hoạch cả năm 2016 (gồm 32 đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số, 35 đảng viên trong độ tuổi Đoàn, 33 đảng viên nữ), nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện lên 1.153 đồng chí, đang sinh hoạt trong 29 tổ chức cơ sở đảng (giảm 1 tổ chức cơ sở đảng so với năm 2015, do Đảng bộ Ban QLDA phát triển Lâm nghiệp không còn chức năng, nhiệm vụ); trong đó, có 19 chi bộ cơ sở và 10 Đảng bộ trực thuộc huyện Đảng bộ. 
 
Hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương đang chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ tăng cường công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo, bởi đây là hai lĩnh vực gặp khó khăn trong việc tạo nguồn phát triển đảng viên từ trước đến nay.
 
Hoàng Đại Huynh
,
.