Lạc Dương: Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
Cập nhật lúc 17:01, Thứ Sáu, 16/09/2016 (GMT+7)
Từ đầu năm đến nay, Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Dương đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở 2 lớp nhận thức về Đảng cho 157 quần chúng ưu tú, 1 lớp đảng viên mới cho 42 đảng viên dự bị, 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy cho 40 đồng chí, 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 51 cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng…
 
Cùng với đó, Ban Tổ chức Huyện ủy cũng đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 1 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính (LLCT-HC) tại huyện cho 80 học viên của huyện. Mặt khác, tham mưu BTV Huyện ủy cử 3 cán bộ tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC tại Trường Chính trị tỉnh, 1 cán bộ tham gia lớp Cao cấp LLCT hệ tập trung và 2 cán bộ tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng chuyên trách tại Học viện Chính trị Khu vực II - TP Hồ Chí Minh, 8 cán bộ dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận tại Trường Chính trị tỉnh… 
 
Việc Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với các ban, ngành chức năng của huyện mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng, bồi dưỡng LLCT, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và tham mưu BTV Huyện ủy cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, LLCT… tại các Trường Chính trị đã góp phần nâng cao nhận thức về Đảng, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên của huyện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, đảng viên và hệ thống chính trị cơ sở.
 
Hoàng Vương Mỹ
,
.