Nghị quyết "Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại", Nghị quyết "Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ", Nghị quyết "Phát triển du lịch chất lượng cao" giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
Cập nhật lúc 17:42, Thứ Sáu, 25/11/2016 (GMT+7)
Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ký ban hành 3 nghị quyết quan trọng, đó là: Nghị quyết “Phát triển du lịch chất lượng cao”, “Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại” và “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ” trong giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Báo Lâm Đồng xin gửi đến quý bạn đọc toàn văn 3 nghị quyết này.
 

 * Download file tại đây:

Nghị quyết về Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

Nghị quyết về Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

Nghị quyết về Phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

,
.