Cát Tiên: Kỷ luật 8 đảng viên
Cập nhật lúc 08:49, Thứ Hai, 19/12/2016 (GMT+7)
Theo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Cát Tiên, trong năm 2016, đơn vị đã tiến hành 20 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng và đảng viên; trong đó, kiểm tra 1 TCCS đảng có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 1 TCCS đảng cấp dưới về việc thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 3 TCCS đảng về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định; kiểm tra 3 TCCS đảng về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí; kiểm tra 3 UBKT Đảng ủy cơ sở về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát... Ngoài ra, UBKT Huyện ủy cũng đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 3 TCCS đảng.
 
Qua kiểm tra, UBKT đã tham mưu cho cấp ủy địa phương thi hành kỷ luật 8 đảng viên; trong đó, khiển trách 4 đảng viên, cảnh cáo 1 đảng viên và cách chức 3 đảng viên.
 
TRỊNH CHU
,
.