Năm 2016, Đảng bộ Di Linh không có TCCSĐ yếu kém
Cập nhật lúc 15:30, Thứ Sáu, 20/01/2017 (GMT+7)
Trong số 55 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc Đảng bộ huyện, qua kiểm điểm và phân loại vào cuối năm 2016, Đảng bộ huyện Di Linh có 35 TCCSĐ đạt TSVM, chiếm 63,6% (trong đó, có 8 TCCSĐ TSVM tiêu biểu); 18 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 32,7%; 2 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 5,7%; không có TCCSĐ yếu kém.
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện thường xuyên quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận… Năm 2016, Đảng bộ huyện tiếp tục triển khai tốt Chỉ thị 03 - CT/TW, nay là Chỉ thị 05 - CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 
 
Trong năm 2016, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 208 đảng viên mới, vượt 15,6% kế hoạch cả năm. Đảng bộ đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật. Năm qua, Đảng bộ huyện đã xử lý khiển trách 2 tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và xử lý khiển trách 5 đảng viên, cảnh cáo 5 đảng viên. Nhờ vậy, kỷ luật trong Đảng được giữ nghiêm.     
 
XUÂN LONG
,
.