Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên ở Hiệp Thạnh
Cập nhật lúc 08:57, Thứ Tư, 17/05/2017 (GMT+7)
Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng Đảng bộ xã Hiệp Thạnh thực sự trong sạch vững mạnh toàn diện, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên giai đoạn 2016 - 2020.
 
Với 347 đảng viên toàn Đảng bộ sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc gồm 5 chi bộ thôn và 1 chi bộ cơ quan xã, 1 chi bộ quân sự xã và 7 chi bộ trường học, không có chi bộ ghép, về cơ bản xã có truyền thống đoàn kết thống nhất trong đảng viên rất tốt. Các chi bộ đều duy trì nề nếp sinh hoạt và thực hiện nghiêm túc quy định điều lệ Đảng, trong sinh hoạt đã thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về “nội dung sinh hoạt chi bộ”, thực hiện lồng ghép sinh hoạt thường kỳ của chi bộ gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đặc biệt, tại các chi bộ trực thuộc đã thực hiện tốt quy chế chất vấn trong Đảng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thông tin thời sự có định hướng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Thạnh - Nguyễn Thị Ngọc Nguyên cho biết: Đảng ủy xã Hiệp Thạnh đã lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, thể hiện vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Dân chủ trong Đảng và cơ sở được mở rộng, đội ngũ đảng viên phát triển cả về chất lượng và số lượng; trình độ, năng lực, kiến thức, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống được nâng lên; việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy đảng, cán bộ từ xã đến các đơn vị trực thuộc có bước tiến bộ, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, nhất là trách nhiệm cấp ủy viên, người đứng đầu, từ đó góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương trong nhiều năm qua, đến cuối năm 2015 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
 
Về công tác cán bộ, xã thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ và yêu cầu thực tế của địa phương, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của các cán bộ chủ chốt, nhất là vai trò của người bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố.
 
Trao đổi với chúng tôi về công tác xây dựng Đảng tại cơ sở, ông Lê Hữu Nguyện, Bí thư Chi bộ thôn Phi Nôm cho biết: Là thôn có dân số đông, số lượng đảng viên lớn với 76 đảng viên, 36 tổ tự quản, 7 tổ đảng nhưng chúng tôi đã phát huy tích cực vai trò của đội ngũ cán bộ chủ chốt, trưởng phó thôn, tổ dân phố, đoàn thể nên hoạt động của các chi bộ đều đi vào sinh hoạt rất nề nếp. Tuy khá vất vả, công việc nhiều, nhân sự ít, phụ cấp không đáng kể nhưng tinh thần trách nhiệm gương mẫu đi đầu của đảng viên trong mọi hoạt động đã được phát huy rất tốt. Thể hiện rõ vai trò là hạt nhân lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong các đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, trong các đợt tuyển quân. Vì thế đã góp phần xây dựng được đoàn kết nội bộ, tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đa phần đội ngũ cán bộ đảng viên tại thôn, tổ dân phố đều có lập trường tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cấp trên giao, nhất là khi làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ thôn Phi Nôm do tôi làm bí thư suốt 16 năm qua luôn giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó 3 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
 
Để nâng cao hiệu quả việc thực hiện nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy xã Hiệp Thạnh xác định trong thời gian tới, đó là tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng bằng nhiều nội dung, phương pháp phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cụ thể. Thực hiện đổi mới và quán triệt đầy đủ, sâu sắc, toàn diện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thường xuyên học tập lý luận chính trị, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, giúp tổ chức Đảng và đảng viên nắm vững và vận dụng linh hoạt, sáng tạo để giải quyết tốt những vụ việc, tình huống cụ thể.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục nắm bắt, đánh giá đúng diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, phát hiện kịp thời và có biện pháp đấu tranh, khắc phục những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hoặc cục bộ mất đoàn kết trong nội bộ. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy, Đảng ủy theo tinh thần Chỉ thị số 10 năm 2007 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương, căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra hình thức sinh hoạt phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, xem xét xử lý nghiêm những chi bộ không duy trì đúng chế độ sinh hoạt theo quy định.
 
Được biết, trong thời gian tới, Đảng ủy xã Hiệp Thạnh sẽ tập trung thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với hệ thống chính trị, hướng về cơ sở, phục vụ cơ sở, khắc phục bệnh quan liêu, hành chính, xa dân. Cải tiến việc xây dựng, ban hành nghị quyết của cấp ủy theo hướng phải xác định đúng vấn đề cần tập trung lãnh đạo, gắn với nhiệm vụ của địa phương, nghị quyết cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện, tránh chung chung thiếu tính khả thi trong thực hiện nghị quyết. Với quyết tâm chính trị cao nhất, sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị, nêu cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, vai trò gương mẫu của người đứng đầu, Đảng bộ xã Hiệp Thạnh sẽ còn tiếp tục tiến xa hơn nữa, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Huyện ủy Đức Trọng về xây dựng một Đảng bộ lớn của huyện luôn đoàn kết vững mạnh, góp phần đưa địa phương ngày càng phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội. Làm cho mỗi tổ chức Đảng và đảng viên thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, củng cố, giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng.
 
NGUYỆT THU 
,
.