Đà Lạt với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII
Cập nhật lúc 08:52, Thứ Sáu, 30/06/2017 (GMT+7)
Để Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đi vào cuộc sống, nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất về các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết, Đảng bộ thành phố Đà Lạt đã và đang tích cực tuyên truyền, chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện chặt chẽ với quyết tâm chính trị cao và bước đầu đạt được kết quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, được nhân dân đồng tình.
 
Hội thi Cán bộ Mặt trận Đà Lạt với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã góp phần nâng cao nhận thức trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Ảnh: N.Thu
Hội thi Cán bộ Mặt trận Đà Lạt với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã góp phần nâng cao nhận thức trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Ảnh: N.Thu
Ngay sau Hội nghị Tỉnh ủy do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến trực tiếp quán triệt triển khai về tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Thành ủy Đà Lạt đã chỉ đạo cho tất cả các Đảng bộ cơ sở, quán triệt, thông tin nhanh về tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đến cuối tháng 12, về cơ bản các tổ chức cơ sở đảng, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, đã thông tin tới đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bước sang năm 2017, Thành ủy Đà Lạt tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó Ban Tuyên Giáo giữ vai trò tham mưu tuyên truyền, quán triệt rộng rãi tới đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thành phố Đà Lạt với nhiều lớp theo từng đối tượng cụ thể. Lớp dành cho đối tượng đảng viên, khối doanh nghiệp, lớp dành cho cán bộ xã, phường, các đơn vị trường học, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy quản lý. Thành ủy Đà Lạt đã ban hành Chương trình hành động số 28 thực hiện NQ TW4 khóa XII, trên cơ sở hành động này, các tổ chức cơ sở đảng đều xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Thành ủy cũng đã chỉ đạo quyết liệt tất cả cán bộ, đảng viên viết cam kết thực hiện NQ TW 4 khóa XII, nhấn mạnh liên hệ bản thân mình, đặc biệt là đối chiếu với 27 biểu hiện “suy thoái”, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” xem bản thân mình có vướng mắc không và hướng khắc phục của bản thân mỗi người như thế nào, nêu rõ lộ trình về thời gian khắc phục những hạn chế nếu có dấu hiệu vi phạm. Xuyên suốt 27 biểu hiện nêu rõ trong Nghị quyết Trung ương 4, gắn với quy định về những điều đảng viên không được làm, gắn với việc đăng ký về nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Nêu rõ nhận thức của cán bộ, đảng viên về việc cần thiết phải “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với nhiệm vụ cụ thể của tập thể, của cá nhân mình để đăng ký làm theo, tránh việc làm chung chung, mang tính hình thức. Riêng các đối tượng cán bộ chủ chốt thuộc diện BTV Thành ủy Đà Lạt quản lý, các đồng chí Thành ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư các TCCS đảng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường, xã đều phải gửi cam kết về BTV Thành ủy theo dõi và có ý kiến. Các cơ quan tham mưu nghiêm túc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, trên cơ sở theo dõi thấy được việc thực hiện đúng cam kết đến đâu, là cơ sở để đánh giá bình xét xếp loại các TCCS đảng, cán bộ, đảng viên của cả năm.
 
Thành ủy Đà Lạt cũng đã chỉ đạo quyết liệt việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về vấn đề này. Đây được coi là cơ sở hết sức quan trọng để có những điều chỉnh quy hoạch bổ sung trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể, là cơ sở quan trọng để thành phố Đà Lạt quyết liệt làm công tác quy hoạch cán bộ trong tháng 5 và tháng 6 năm 2017 theo đúng quy định của Tỉnh ủy. Đến nay, về cơ bản thành phố Đà Lạt cũng đã thực hiện xong việc quy hoạch cán bộ chủ chốt của thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
 Bên cạnh đó, thành phố Đà Lạt còn chú trọng tăng cường kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm, nếu sai thì bị kỷ luật, khiển trách cán bộ, đảng viên một cách nghiêm túc. Thời gian tới, thành phố cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt vấn đề này, cho thấy Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt đã thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất. Qua đó, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động, tạo sự thống nhất, đoàn kết cao trong tổ chức đảng, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, trong xã hội. 
 
Với tinh thần quán triệt mạnh mẽ ấy, Thành ủy Đà Lạt cũng giao cho cơ quan Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để theo dõi, đôn đốc việc ký cam kết, thực hiện và làm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Đồng chí Ôn Hải Điệp, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt trao đổi với phóng viên và khẳng định: NQ TW 4 khóa XII đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trước hết là trong cán bộ, đảng viên, trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố, trong tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua kiểm tra các cơ sở xã, phường, tổ, thôn, các bí thư chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Lạt cho thấy việc triển khai rất nghiêm túc, các đồng chí cán bộ chủ chốt đã phát huy trách nhiệm trong việc tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và đông đảo nhân dân thông qua tài liệu của Trung ương cung cấp. Điểm thuận lợi nữa đó là công tác chuẩn bị tài liệu tuyên truyền của Trung ương rất kỹ lưỡng, tạo sự gần gũi, sát thực tế, hoàn toàn không mang tính lý luận hay thiếu thực tiễn nên được các tầng lớp nhân dân đón nhận hết sức tích cực.
 
Có thể khẳng định, qua hơn 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, về cơ bản, nhận thức trên mọi cương vị công tác của từng cán bộ, đảng viên đều được nâng lên, ý thức, trách nhiệm được tăng cường. Thông qua việc đối chiếu với các biểu hiện “suy thoái” và việc nêu cao tự phê bình và phê bình, đã giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc. Trong tâm của mỗi cán bộ, đảng viên đều phải nhắc mình, tự soi mình vào xem có mắc phải các biểu hiện “suy thoái” đó không, cũng tạo sự trăn trở, băn khoăn trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và tự nhắc nhở mình phải làm tốt hơn, trách nhiệm hơn, vì dân hơn. Cũng chính từ việc nghiêm túc thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đã góp phần giúp cho thành phố Đà Lạt có những chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm đều đạt và vượt kế hoạch. Đến hết năm 2017, thành phố Đà Lạt sẽ quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra và hướng đến tổ chức thành công Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7, tạo ra giá trị kinh tế , văn hóa, tinh thần phong phú cho xã hội, đem đến hình ảnh đẹp của Đà Lạt cho bạn bè quốc tế về thành phố ngàn hoa, tiếp tục xây dựng Đà Lạt trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của Việt Nam; tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể trong việc giám sát, phản biện xã hội… đúng như tinh thần chỉ đạo của UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến tại buổi làm việc mới đây với Thành ủy Đà Lạt. 
 
NGUYỆT THU 
,
.