HĐND TP Đà Lạt thông qua 4 nghị quyết về ngân sách

Cập nhật lúc 06:26, Thứ Ba, 19/11/2019 (GMT+7)
HĐND thành phố Đà Lạt khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 13 (kỳ họp bất thường) nhằm thông qua dự thảo 4 nghị quyết về ngân sách thành phố.
 
Theo đó, tại kỳ họp, xét các tờ trình dự thảo của UBND, các đại biểu HĐND thành phố Đà Lạt đã thống nhất cao thông qua 4 nghị quyết về ngân sách, bao gồm: Nghị quyết phê chuẩn phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách thành phố Đà Lạt năm 2018; Nghị quyết phê chuẩn phương án xử lý hụt thu ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 và Nghị quyết phê chuẩn phương án sử dụng nguồn kinh phí thưởng vượt thu nhà đất năm 2017-2018.
 
C.PHONG
,