Đồng chí Tôn Thiện Đồng tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật lúc 13:50, Thứ Năm, 02/07/2020 (GMT+7)

TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội


(LĐ online) - Chiều 02/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh tại Đại hội. Đây là một trong những nội dung quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Tẻh khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

 

 

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự và chỉ đạo Đại hội
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự và chỉ đạo Đại hội

 

13 giờ 45':
 

Đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX
Đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX
 
Đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX.
 
Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch 96-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 78-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Tẻh về đại hội Đảng các cấp; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII chuẩn bị nhân sự về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ban Chấp chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội. 
 
Về tiêu chuẩn, nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa IX tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và Nhân dân; kiên định Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; có tinh thần yêu nước, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, Nhân dân, tập thể trên lợi ích cá nhân; yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 
Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lợi, háo danh; không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. 
 
Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm. 
 
Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 
Về số lượng, dự kiến Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đạ Tẻh khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 là 40 đồng chí; danh sách giới thiệu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX là 44 đồng chí, số dư 4 đồng chí, tỷ lệ 10%. 
 
Ngoài ra, Đề án nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đạ Tẻh khóa VIII trình Đại hội cũng nêu rõ về cơ cấu giới tính, dân tộc và độ tuổi; cơ cấu theo lĩnh vực công tác. 
 
Các đại biểu biểu quyết tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX
Các đại biểu biểu quyết tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX


Tại Đại hội, 100% đại biểu biểu quyết đồng ý với tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 là 40 đồng chí. Để đảm bảo quy định số dư tối thiểu là 10%, Ban Chấp hành khóa VIII đã chuẩn bị và giới thiệu danh sách ứng cử có 44 đồng chí để bầu 40 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Danh sách này được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt tại thông báo số 1189-TB/TU ngày 15/6/2020. 

14 giờ 15':
 

 

Thảo luận tổ về Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đạ Tẻh khóa IX
Các đại biểu thảo luận về Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đạ Tẻh khóa IX

Sau khi Đoàn chủ tịch thông qua danh sách trích ngang của 44 đồng chí để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đạ Tẻh khóa IX do Ban Chấp hành khóa VIII giới thiệu, các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ về Đề án nhân sự, ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX. 

14 giờ 30':

100% đại biểu đồng ý với danh sách bầu Ban Chấp hành khóa IX gồm 44 đồng chí
100% đại biểu đồng ý với danh sách bầu Ban Chấp hành khóa IX gồm 44 đồng chí

Theo báo cáo kết quả thảo luận tại các tổ, không có đại biểu nào ứng cử, đề cử nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX. Đại hội thông qua danh sách 44 đồng chí tham gia ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX do Ban Chấp hành khóa VIII giới thiệu để bầu lấy 40 đồng chí, số dư 4 đồng chí (tỷ lệ là 10%) với 100% đại biểu biểu quyết đồng ý. 
 
Để tiến hành bầu cử Ban Chấp hành khóa IX, Đoàn Chủ tịch đề xuất số lượng Ban kiểm phiếu là 9 đồng chí và được 100% đại biểu nhất trí về số lượng cũng như nhân sự Ban kiểm phiếu.

14 giờ 45':

Ban kiểm phiếu bắt đầu làm việc
Ban kiểm phiếu bắt đầu làm việc

Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu
Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếuCác đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đạ Tẻh khóa IX
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đạ Tẻh khóa IX

 

Ban kiểm phiếu kiểm tra phiếu bầu. Kết quả: số phiếu phát ra 215 phiếu, số phiếu thu vào 215 phiếu
Ban kiểm phiếu kiểm tra phiếu bầu. Kết quả: số phiếu phát ra 215 phiếu, số phiếu thu vào 215 phiếu

 

Các đoàn chụp hình lưu niệm tại Đại hội trong thời gian nghỉ giải lao
Các đoàn chụp hình lưu niệm tại Đại hội trong thời gian nghỉ giải lao


15 giờ 30':

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội tiếp tục nghe tham luận của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với nội dung "Phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh"; Đảng ủy xã Quốc Oai tham luận nội dung “Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc hoàn thành các tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021”.
 

Đồng chí Nguyễn Văn Tuyên - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện phát biểu tham luận
Đồng chí Nguyễn Văn Tuyên - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện phát biểu tham luận

 

Đồng chí Vương Duy An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai phát biểu tham luận
Đồng chí Vương Duy An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai phát biểu tham luận


15 giờ 40'
 

Đồng chí Nguyễn Minh Tánh - Tổ trưởng Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội
Đồng chí Nguyễn Minh Tánh - Tổ trưởng Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội


Sau một thời gian làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Ban kiểm phiếu đã thực hiện xong việc kiểm phiếu bầu cử Ban Chấp hành khóa IX và đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% với kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX.

16 giờ 00':
 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt – Thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy
Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt – Thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy

Sau khi biểu quyết thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Đại hội thực hiện lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
Về nhân sự Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII đã chuẩn bị và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt tại Thông báo số 1189 –TB/TU ngày 15/6/2020, kết luận về Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Tẻh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể là giới thiệu đồng chí Tôn Thiện Đồng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục tái cử chức danh Bí thư Huyện ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành 2 bước tại Đại hội và tại cuộc họp Ban Chấp hành khóa IX. 

Các đại biểu bỏ phiếu lấy ý kiến giới thiệu Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đối với đồng chí Tôn Thiện Đồng
Các đại biểu bỏ phiếu lấy ý kiến giới thiệu Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đối với đồng chí Tôn Thiện Đồng

 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đạ Tẻh khóa IX họp giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đạ Tẻh khóa IX họp giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy

 

Kết quả giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy khóa IX tại Đại hội: Đồng chí Tôn Thiện Đồng 208/ 215  phiếu, đạt  96,7%. 
 
Kết quả giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy khóa IX tại hội nghị Ban Chấp hành khóa IX: Đồng chí Tôn Thiện Đồng  40 /40 phiếu, đạt 100%.
 

Tại Đại hội, không có đồng chí nào ứng cử, đề cử chức danh Bí thư Huyện ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025. 100% đại biểu có mặt tại Đại hội đồng ý số lượng bầu cử Bí thư Huyện ủy khóa IX là 01 đồng chí và danh sách bầu là đồng chí Tôn Thiện Đồng.

16 giờ 30':

Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội
Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội

 

Ban kiểm phiếu kiểm tra phiếu bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội
Ban kiểm phiếu kiểm tra phiếu bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội


Theo kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã nhất trí 100% với kết quả bầu cử Bí thư Huyện ủy khóa IX. Đồng chí Tôn Thiện Đồng tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 208/215 phiếu, đạt 96,74%.
 

 

Sau kết quả bầu Ban Chấp hành, bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX đã tiến hành họp Ban Chấp hành lần thứ nhất để bầu Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa IX gồm 10 đồng chí (đồng chí Bí thư Huyện ủy bầu trực tiếp tại Đại hội); bầu Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
 
Sáng mai, ngày 03/7, Đại hội sẽ tiến hành báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025; tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện một số nội dung khác theo chương trình Đại hội. 
 
Báo Lâm Đồng online sẽ tiếp tục thông tin đến quý độc giả nội dung phiên họp bế mạc này.


Thực hiện: HỮU SANG - KHÁNH PHÚC - VĂN BÁU - HOÀNG ANH

,