Lan tỏa học tập và làm theo Bác

Cập nhật lúc 22:43, Thứ Tư, 14/10/2020 (GMT+7)
Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Tỉnh ủy xem là một trong những nội dung trọng tâm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua 4 năm triển khai đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tích cực, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác với những việc làm thiết thực, hiệu quả được ghi nhận và trở thành điển hình tiên tiến được biểu dương và nhân rộng ở khắp nơi trên địa bàn tỉnh.
 
Tọa đàm với các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: Văn Báu
Tọa đàm với các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: Văn Báu
 
Xác định nội dung đột phá 
 
Trên cơ sở kế thừa những kết quả từ việc thực hiện Chỉ thị 06, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, ngay sau khi Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi là Chỉ thị 05) được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản triển khai thực hiện; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhiệm vụ chính trị được giao và các phong trào thi đua yêu nước. Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời, cụ thể hóa bằng việc ban hành các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị. 
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, xem đây là nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác ngay từ đầu nhiệm kỳ. Nhấn mạnh việc triển khai thực hiện phải dựa theo tình hình và điều kiện cụ thể của các địa phương, đơn vị để xác định nội dung đột phá và xây dựng kế hoạch thực hiện. Chú trọng việc thực hiện đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã xác định những nội dung đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác trong giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Trong 3 năm (2018, 2019 và 2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định nội dung đột phá đó là cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì Nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; quản lý, bảo vệ rừng; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số… 
 
Xuất phát từ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, một số địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì và thực hiện các chuẩn mực đạo đức như “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, “Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật”, “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn”, “Kỷ luật tốt, làm việc tốt, tự giác tốt, đánh giá tốt”, “Trung thành, đoàn kết, cần, kiệm, liêm, chính, gương mẫu, đổi mới”, nội dung “5 xây, 5 chống”, “5 tiêu chí rèn luyện - 10 tiêu chí hành động”, “21 tiêu chí thực hiện”, phong trào “3 trách nhiệm trong công chức, viên chức trẻ”, “cán bộ, công chức nói không với zalo, facebook trong giờ hành chính”… Các nội dung này đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân.
 
Thực hiện phương châm “Đổi mới mạnh mẽ; chủ động, sáng tạo; quyết liệt, hiệu quả”, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường củng cố tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 
 
Để biến những nội dung đột phá trở thành phương châm hành động, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã hạn chế tối đa những cuộc làm việc với hình thức hội nghị, thay vào đó đã tăng cường trực tiếp xuống người dân, cơ sở để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. 
 
 
Năm 2019, Lâm Đồng đã phát động và tổ chức thành công Hội thi sân khấu hóa “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn toàn tỉnh. Các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã nghiêm túc tổ chức hội thi ở cấp cơ sở, cấp huyện (tương đương) và chung kết cấp tỉnh; trong đó có 1.027 đội dự thi cấp cơ sở và cấp huyện với trên 10.000 người tham gia dự thi (với đa dạng các thành phần, độ tuổi dự thi: cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, thiếu niên nhi đồng…). Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có sức lan tỏa lớn, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia.
 

 

Chuyển biến tích cực 

Có thể nói, học và làm theo Bác thời gian qua đã trở thành tâm niệm trong hầu hết đội ngũ cán bộ các cấp và lan tỏa đến tận người dân, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo được xây dựng, thực hiện có sức lan tỏa, đạt kết quả cao và nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đặc biệt, qua triển khai thực hiện, trên địa bàn tỉnh xuất hiện khá nhiều mô hình trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới..., tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo cảnh quan môi trường, nâng cao đời sống Nhân dân.
 
 Các tổ chức, cá nhân đã xây dựng kế hoạch nêu gương, cấp trên làm trước để cấp dưới làm theo; nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ sở được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong thời gian qua. 
 
Cũng từ cái gốc của tinh thần triển khai Chỉ thị 05, thời gian qua, toàn tỉnh đã có 217 khu dân cư tiêu biểu, 50 khu dân cư kiểu mẫu được công nhận; 24 mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 1.012 mô hình tự quản tiêu biểu trong cộng đồng dân cư đang phát huy hiệu quả và tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua các phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp ngành, địa phương, từ năm 2016 đến nay, ở cấp huyện và cấp tỉnh đã vinh danh 862 gương điển hình tiên tiến, trong đó có 284 tập thể, 578 cá nhân và hộ gia đình trong thực hiện Chỉ thị 05. Điểm đặc biệt là những tập thể, cá nhân điển hình đã được biểu dương, khen thưởng ở các cấp tiếp tục được duy trì và phát huy tốt thành tích trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ở khắp các địa phương trong tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, tiêu biểu như các mô hình Ngày Chủ nhật vì môi trường; Ngày thứ Bảy vì nông thôn mới; “Vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, không rải giấy, vàng mã khi đưa tang”…
 
Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt kết quả cao hơn nữa, đồng chí Bùi Thắng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các địa phương, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy cao độ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; tiếp tục xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Đồng chí cho biết, Ban Tuyên giáo sẽ tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, bổ sung, thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; tác phong, phương pháp, phong cách làm việc, nhất là phong cách “nói đi đôi với làm”. Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… trong học tập và làm theo Bác, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong Nhân dân…
 
Có thể nói rằng, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh và các địa phương đã thể hiện hành động mạnh mẽ, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó tạo chuyển biến tích cực về mọi mặt của đời sống xã hội, tạo niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên.
 
NGUYỄN NGHĨA
,