Thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng về hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" tỉnh năm 2020

Cập nhật lúc 12:47, Thứ Bảy, 17/10/2020 (GMT+7)
Thưa đồng bào, đồng chí! 
 
Những năm qua, thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, Tháng cao điểm “Vì người nghèo" tỉnh Lâm Đồng luôn được các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng; đóng góp ủng hộ đạt và vượt chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì người nghèo" hàng năm, giúp đỡ, hỗ trợ hàng ngàn hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. 
 
Đặc biệt, năm 2016 đến nay, từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo", MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung điều tiết, phân bổ, giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2.148 căn nhà ở cho hộ nghèo tại các địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh theo Đề án số 654/UBND-XD ngày 05/02/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh với tổng kinh phí 42.593.750.000 đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại địa phương. 
 
Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn về điều kiện sản xuất; nhà ở dột nát, tạm bợ, không có khả năng tự xây dựng, sửa chữa; nhiều bệnh nhân nghèo, học sinh, sinh viên, công nhân lao động nghèo... rất cần được quan tâm giúp đỡ của toàn xã hội. 
 
Hưởng ứng Chương trình “Cả mước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động, phát huy truyền thống "Nhường cơm sẻ áo", "Lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam; nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo" (từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2020), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo" tỉnh tha thiết kêu gọi các cấp, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, các tôn giáo, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hãy tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo", đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo" tỉnh để giúp đỡ người nghèo; trong đó, tập trung hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI. 
 
Hình thức ủng hộ: Đóng góp bằng tiền mặt, chuyển khoán vào Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh, số tài khoản: 3761.9093787.91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng, hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Số 57 đường Quang Trung, Phường 9, thành phố Đà Lạt); hoặc đăng ký xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, giúp đỡ người nghèo bằng các việc làm thiết thực, phù hợp (qua số điện thoại: 0263.3811643 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tính Lâm Đồng); Ban Thưởng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ giới thiệu danh sách, địa chỉ hộ nghèo, người nghèo cần giúp đỡ cho các nhà hảo tâm. 
 
Thay mặt Nhân dân các dân tộc, đặc biệt là người nghèo trong tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh luôn khắc ghi tình cảm, trách nhiệm sẻ chia và tỏ lỏng biết ơn sâu sắc đến các tập thể, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã hưởng ứng Tháng cao diểm "Vì người nghèo", đóng góp Quỹ "Vì người nghèo", tham gia hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành chung tay vì người nghèo tỉnh Lâm Đồng. 
 
Trân trọng cảm ơn! 
 
CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG VÕ NGỌC HIỆP
,