Cụm thi đua số 3 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm

Cập nhật lúc 11:10, Thứ Sáu, 24/06/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 24/6, Cụm thi đua số 3 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gồm các phòng: Chính trị, Tham mưu, Hậu cần, Kỹ thuật và Trung đoàn Bộ binh 994 đã tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm.
 
Đại diện chỉ huy các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia sơ kết 6 tháng đầu năm
Đại diện chỉ huy các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia sơ kết 6 tháng đầu năm
 
Theo đó, từ đầu năm đến nay, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với chức năng, nhiệm vụ khác nhau, trên cơ sở nội dung ký kết giao ước thi đua đã nỗ lực lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua. 
 
Các nội dung tăng cường đoàn kết, đề cao mẫu mực, giữ vững kỷ cương, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các khâu đột phá do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2025; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến… đều được các đơn vị thuộc Cụm thực hiện tốt đồng đều. 
 
Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị đã nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để xảy ra vi phạm kỷ luật.
 
Tuy vậy, trong 6 tháng đầu năm, công tác phối hợp giữa các ban, bộ phận thuộc Cụm 3 vẫn chưa tốt. Công tác tham mưu có lúc còn hạn chế, công tác quản lý điều hành có lúc chưa kiên quyết. Các nội dung, chỉ tiêu thi đua chưa rõ nét. Công tác cải cách hành chính quân sự tuy có nhiều chuyển biến song chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.
 
6 tháng cuối năm, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan để làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra năm 2022.
 
NGỌC NGÀ
,