Hội nghị Ban Chấp hành huyện Di Linh lần thứ 10

Cập nhật lúc 11:35, Thứ Sáu, 24/06/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 24/6, Đảng bộ Huyện Di Linh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 mở rộng.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Hội nghị được tổ chức với các nội dung cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 15/9/2011 của Huyện uỷ về phát triển thị trấn Di Linh đạt tiêu chí đô thị loại IV và Nghị quyết số 13 ngày 26/6/2012 của Huyện uỷ về phát triển xã Hoà Ninh đạt tiêu chí đô thị loại V. 
 
Sau 10 năm triển khai thực hiện hai nghị quyết trên việc phát triển thị trấn Di Linh đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV, xã Hòa Ninh đáp ứng tiêu chí đô thị loại V đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi… của thị trấn Di Linh, xã Hòa Ninh từng bước hoàn thiện.  Hệ thống giao thông đường bộ đã được cải thiện, từng bước có sự gắn kết giữa mạng lưới đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và giao thông nông thôn. 
 
Thường trực Huyện ủy Di Linh chủ trì hội nghị
Thường trực Huyện ủy Di Linh chủ trì hội nghị
 
Các công trình thủy lợi vừa và nhỏ được triển khai đã góp phần đáng kể vào sự gia tăng của ngành sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, giá trị cây trồng. Kết cấu hạ tầng đô thị như giao thông đô thị, cấp nước sạch, hệ thống thoát nước thải, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, công viên... được đầu tư. 
 
Lưới điện trung áp, hạ áp được đầu tư, nâng cấp phục vụ sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân. Ngoài nguồn lực của Nhà nước, các địa phương đã làm tốt công tác huy động sự tham gia của toàn xã hội, nhất là đóng góp tự nguyện của Nhân dân.
 
Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện uỷ Di Linh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện uỷ Di Linh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Tuy vậy, việc thực hiện 2 nghị quyết vẫn còn những tồn tại như: Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vẫn còn thiếu đồng bộ, thiếu tính kết nối. Nhiều tuyến đường chưa được nâng cấp mở rộng, các tuyến đường đạt tiêu chuẩn đô thị còn ít, chưa có vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh, chưa có hệ thống xử lý nước thải…
 
Nhiều tuyến đường dây điện chưa được đầu tư, người dân sử dụng cột tạm, đồng hồ tổng chưa đảm bảo an toàn, chất lượng. Công tác lập và triển khai quy hoạch còn chậm, cơ sở hạ tầng phát triển chưa đồng đều; vốn đầu tư hạ tầng còn hạn chế, phân bổ nguồn lực vẫn còn dàn trải, chưa trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động thương mại, dịch vụ, công nghiệp phát triển chưa mạnh…
 
Đồng chí Phan Hồng Vinh - Bí thư Đảng uỷ Thị trấn Di Linh trình bày những vấn đề đặt ra của thị trấn trong xây dựng đô thị loại IV
Đồng chí Phan Hồng Vinh - Bí thư Đảng uỷ Thị trấn Di Linh trình bày những vấn đề đặt ra của thị trấn trong xây dựng đô thị loại IV
 
Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung phân tích, thảo luận kết quả thực hiện 2 nghị quyết và phân tích, đánh giá những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới, phấn đấu xây dựng xã Hòa Ninh đạt đô thị loại V, thị trấn Di Linh đạt đô thị loại IV trong giai đoạn 2022 - 2025.
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe Thường trực Huyện uỷ quán triệt Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo điều kiện cho huyện Di Linh phát triển toàn diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 49 ngày 4/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
 
Đồng chí Hồ Sỹ Huy - Bí thư Đảng uỷ xã Hoà Ninh ý kiến về những khó khăn trong xây dựng đô thị loại V
Đồng chí Hồ Sỹ Huy - Bí thư Đảng uỷ xã Hoà Ninh ý kiến về những khó khăn trong xây dựng đô thị loại V
 
Bí thư Huyện uỷ Di Linh Đinh Văn Tuấn yêu cầu 2 địa phương và các ngành, đơn vị liên quan, trong thời gian tới tập trung rà roát và hoàn thành các tiêu chí chưa đạt của 2 đô thị và hoàn thiện hồ sơ công nhận đô thị loại IV và loại V của 2 đơn vị nêu trên. Đồng thời, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 49 của Ban Thường vụ Huyện ủy đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn huyện. 
 
Cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương… để thực hiện Nghị quyết số 15 và  Kế hoạch số 49 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; lưu ý có sự phân công và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của đơn vị, địa phương và cá nhân trong triển khai thực hiện, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra.
 
NGỌC NGÀ
,