Xử lý 12 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật

08:11, 29/11/2019

Theo số liệu tập hợp mới đây, giai đoạn 2016 - 2019, trên từng vùng nông nghiệp trọng điểm của 10 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Đạ Tẻh đã đồng loạt thu gom, tổ chức vận chuyển đưa đến nơi xử lý theo quy định với khoảng 12 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Theo số liệu tập hợp mới đây, giai đoạn 2016 - 2019, trên từng vùng nông nghiệp trọng điểm của 10 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Đạ Tẻh đã đồng loạt thu gom, tổ chức vận chuyển đưa đến nơi xử lý theo quy định với khoảng 12 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.
 
Kết quả toàn huyện Đạ Tẻh đã giải quyết cơ bản tình trạng vứt xả rác thải nông nghiệp ảnh hưởng đến môi trường. Thống kê đến nay trên vùng nông nghiệp huyện Đạ Tẻh đã lắp đặt và duy trì hoạt động 328 bể thu gom và 11 nhà lưu chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.    
 
Nhờ vậy, tính riêng trong năm 2019,  tỷ lệ 100% số xã ở huyện Đạ Tẻh đều đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới.
 
VŨ VĂN