Tăng cường quản lý vật liệu nổ công nghiệp

06:02, 28/02/2020

Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, Sở đã tăng cường quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), đảm bảo an toàn trong sản xuất và dân cư xung quanh...

Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, Sở đã tăng cường quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), đảm bảo an toàn trong sản xuất và dân cư xung quanh. Các hoạt động trọng tâm là kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đồng thời mở các lớp huấn luyện về kỹ thuật an toàn, kiểm tra thực địa…, kiên quyết yêu cầu thực hiện các biện pháp an toàn đối với dân cư, công trình, nhà cửa của nhân dân vùng xung quanh khu vực nổ mìn. Hiện, Lâm Đồng còn 26 giấy phép sử dụng VLNCN đang còn hiệu lực, 2 đơn vị có giấy phép sử dụng VLNCN do Bộ Công thương và Bộ Quốc phòng cấp. Sở đã cấp 38 Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN cho 38 học viên đạt yêu cầu, đảm bảo lực lượng sử dụng VLNCN tại các doanh nghiệp có đầy đủ trình độ, năng lực theo quy định.
 
D.Q