Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận Măng cụt Bảo Lộc

Cập nhật lúc 06:03, Thứ Ba, 16/06/2020 (GMT+7)
Thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng cho biết, năm 2020, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định hỗ trợ thành phố Bảo Lộc tạo lập nhãn hiệu chứng nhận Măng cụt Bảo Lộc. Thành phố Bảo Lộc sẽ tiến hành thiết lập cơ chế bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm “Măng cụt Bảo Lộc”, nhằm đảm bảo việc kiểm soát chất lượng, xúc tiến thương mại, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của trái măng cụt Bảo Lộc. 
 
Được biết, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và các địa phương phụ cận, nông dân trồng hàng trăm ha măng cụt với năng suất và chất lượng rất tốt, cây cho trái lệch vụ với măng cụt miền Tây, mang lại một nguồn thu ổn định cho nông dân.
 
D.Q
,