82 doanh nghiệp bồi thường giá trị lâm sản và tài nguyên rừng

Cập nhật lúc 06:12, Thứ Tư, 12/01/2022 (GMT+7)
Qua điều tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, toàn tỉnh có 82 doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường lâm sản và tài nguyên rừng thiệt hại với tổng giá trị hơn 253 tỷ đồng. 
 
Trong đó, gồm 60 doanh nghiệp bồi thường giá trị tài nguyên rừng hơn 203,5 tỷ đồng; 22 doanh nghiệp bồi thường giá trị lâm sản hơn 49,5 tỷ đồng. 
 
Kết quả, đến nay đã có 38 doanh nghiệp nộp gần 37,7 tỷ đồng; 3 doanh nghiệp giảm trừ gần 30 tỷ đồng. 
 
Doanh nghiệp được giảm trừ số tiền nhiều nhất là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp với gần 29,5 tỷ đồng; còn lại 2 doanh nghiệp được miễn trừ lần lượt hơn 323,3 triệu đồng và hơn 54 triệu đồng là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ bất động sản Di Đức; Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Mai Viết.
 
MẠC KHẢI
,