Ba loài thông Lâm Đồng cần ưu tiên bảo tồn
Cập nhật lúc 09:29, Thứ Tư, 17/02/2016 (GMT+7)
(LĐ online) - Theo kết quả đánh giá hiện trạng bảo tồn của 15 loài cây lá kim trên địa bàn Tây Nguyên của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam vừa công bố, trong số 7 loài cây lá kim có nguy cơ tuyệt chủng cao vì mức độ suy giảm nguồn gen và khả năng tái sinh hạt tự nhiên thấp, Lâm Đồng có ba loài là Đỉnh Tùng, Thông Đà Lạt và Bách xanh núi đất cần chú ý ưu tiên bảo tồn ngay. 
 
Trong đó, Đỉnh Tùng hiện chỉ có hai quần thể ở Lâm Đồng và đều có tính đa dạng di truyền tương đối cao nhưng lại quá nhỏ về kích thước (không quá 20 cá thể/quần thể). Loài Thông Đà Lạt còn sáu quần thể, nhưng có số lượng dưới 50 cá thể/quần thể và có hệ số giao phối cận noãn khá cao cho nên nguy cơ tuyệt chủng lớn. Loài Bách xanh núi đất hiện có ba quần thể cũng khá nhỏ về kích thước trong các mảnh rừng bị suy giảm, mức độ đa dạng di truyền tương đối thấp. 
 
Dựa trên những kết quả này, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp cần phải quản lý chặt chẽ sự phát triển của cây giống tại chỗ. Bên cạnh đó, việc xây dựng một nguồn gen lõi tại chỗ cũng là biện pháp để duy trì và bảo tồn sự phát triển các nguồn gen. Điều này sẽ cho phép các hạt giống thu thập có thể làm tăng sự đa dạng di truyền trong mỗi vùng. 
 
Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng cần quan tâm xem xét thực hiện ngay việc thu thập hạt giống và ươm trồng cây giống cho ba loài này. 
 
VĂN NGUYỄN
 
,
.