Công bố Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Lâm Đồng
Cập nhật lúc 17:00, Thứ Ba, 28/03/2017 (GMT+7)
Ngày 27/3, căn cứ Quyết định số 169/QĐ - UBND ngày 23/1/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Công bố Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S, Giám đốc Sở Nguyễn Ngọc Phúc và tham dự của đại diện lãnh đạo UBND huyện Lạc Dương, các sở, ngành của tỉnh, các đơn vị và chủ rừng liên quan trên địa bàn tỉnh. 
 
Đại diện đơn vị tư vấn - Viện trưởng Nguyễn Thành Mến - Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã báo cáo tóm tắt “Dự án Quy hoạch bảo tồn ĐDSH tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” với những đánh giá hiện trạng bảo tồn ĐDSH của tỉnh, những bước xây dựng quy hoạch.
 
Thay mặt UBND tỉnh, ông Phạm S đã ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị tham gia xây dựng Đề án với những bước đi nghiêm túc và chu đáo, có hiệu quả bước đầu, đặc biệt là đã đưa ra được 5 nội dung quan trọng về công tác bảo tồn ĐDSH của tỉnh. Đồng thời, ông cũng chỉ đạo tiếp tục phát huy các dự án về bảo tồn và phát triển động, thực vật trên địa bàn tỉnh; tiếp tục làm tốt công tác truyền thông; tích cực phát huy giá trị của ĐDSH;  kiềm chế sự xâm nhập ngoại lai; lồng ghép các nguồn vốn…
 
MINH ĐẠO 
,
.