Quy mô đào tạo lái xe ô tô 8.500 học viên/năm

Cập nhật lúc 06:17, Thứ Ba, 26/11/2019 (GMT+7)
Theo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh, Lâm Đồng hiện có 6 cơ sở đào tạo lái xe ô tô với quy mô đào tạo 8.500 học viên/năm. 
 
Qua kiểm tra đột xuất công tác đào tạo  lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh do Sở Lao động-TBXH tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đoàn đã ghi nhận một số nội dung kiến nghị của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo lái xe ô tô. 
 
Thực tế, một giáo viên giảng dạy thực hành lái xe hiện quy định phải có rất nhiều giấy tờ để công nhận đạt tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành lái xe: trước năm 2017, giáo viên giảng dạy thực hành phải trải qua kỳ tập huấn và kiểm tra của Sở Giao thông vận tải để được chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (hiện nay vẫn đang áp dụng), tiếp đó tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ giáo viên dạy lái xe do Tổng cục Đường bộ cấp và hiện nay tiếp tục áp dụng Điều 3 Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH hoặc phải tham gia lớp đào tạo chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia B1 để đủ tiêu chuẩn giáo viên dạy lái xe ô tô. Các nội dung bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận còn nhiều chồng chéo, bất cập trong thực tế gây khó khăn cho giáo viên dạy lái xe ô tô.
 
Cụ thể, về tiêu chuẩn giáo viên giảng dạy trình độ sơ cấp quy định tại Điều 3 Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH một số điểm chưa phù hợp với giáo viên đào tạo lái xe ô tô hiện nay: Giáo viên có bằng trung cấp trở lên chưa đảm bảo năng lực giảng dạy hoặc điều khiển phương tiện ô tô; nội dung quy định “có chuyên ngành đào tạo phù hợp” rất chung và mơ hồ, gây khó khăn cho người tham gia trở thành giáo viên dạy lái xe ô tô; tiêu chuẩn 2 về trình độ ngoại ngữ bậc 1 (Điều 4 Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH) khó thực hiện, vì cơ sở tổ chức đào tạo để đủ tiêu chuẩn cấp bằng không có ở  tỉnh Lâm Đồng nên rất khó khăn cho người học, hơn nữa, việc được trang bị ngoại ngữ là cần thiết cho lao động nhưng rất ít và gần như không sử dụng với giáo viên dạy lái xe và điều này dẫn đến lãng phí, khó khăn nguồn lực của người lao động và doanh nghiệp.
 
Việc công nhận tốt nghiệp cho người học lái xe ô tô theo quy định hiện hành của cơ quan chuyên ngành Giao thông vận tải và của ngành Lao động - TBXH chưa phù hợp: tại Điểm 8 của Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH quy định chỉ xét tốt nghiệp cho người đủ tiêu chuẩn quy định, trong khi quy định của ngành Giao thông vận tải là tổ chức thi tốt nghiệp.
 
AN NHIÊN
,