Ký kết quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng tại các khu vực giáp ranh

Cập nhật lúc 18:10, Thứ Sáu, 05/08/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 5/8, tại UBND huyện Đam Rông, lãnh đạo 3 huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.
 
Ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa các huyện Đam Rông, Lâm Hà và Lạc Dương. Ảnh: NDONG BRỪM
Ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa các huyện Đam Rông, Lâm Hà và Lạc Dương. Ảnh: NDONG BRỪM
 
Việc ký kết được các huyện thực hiện nhằm tăng cường lực lượng đủ mạnh để phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, có cơ chế giám sát lẫn nhau, tiến tới duy trì thường xuyên các hoạt động chốt chặn, tuần tra, kiểm tra, truy quét, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp tại các khu vực giáp ranh của các huyện.
 
Quy chế này áp dụng đối với cơ quan chức năng, các đơn vị chủ rừng và UBND các xã có liên quan thuộc các huyện Lạc Dương, Lâm Hà và Đam Rông.
 
Hoạt động phối hợp được các huyện thực hiện dựa trên các nguyên tắc:  Thống nhất chỉ đạo, điều hành hoạt động từ cấp huyện đến cấp xã, các cơ quan liên quan và đơn vị chủ rừng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phối hợp quản lý, bảo vệ ở khu vực giáp ranh nhằm sớm phát hiện và ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Trên cơ sở quy chế phối hợp đã được ký kết, từng cấp, ngành, cơ quan liên quan, đơn vị chủ rừng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, các văn bản trao đổi theo từng đợt, từng giai đoạn đã được thống nhất ký kết, phê duyệt nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Lực lượng bảo vệ rừng của 3 huyện phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp được giải quyết thông qua trao đổi thống nhất theo chức năng, nhiệm vụ ở từng cấp, ngành, đơn vị và theo phân cấp trách nhiệm quản lý.
 
Theo đó, các địa phương sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động: Tuyên truyền, vận động, quản lý đối tượng vi phạm; kiểm tra, truy quét, xử lý vi phạm; quản lý dân di cư tự do, trật tự an toàn trên địa bàn; giải quyết tình hình xâm canh, lấn, chiếm đất rừng; quản lý các phương tiện vận chuyển vào rừng; quản lý hoạt động của trạm bảo vệ rừng liên huyện; khen thưởng và kỷ luật.
 
Quy chế phối hợp giữa các địa phương cũng đã xác định trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị của các huyện để chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng; kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp tại khu vực giáp ranh.
 
NGỌC NGÀ
,