HUYỆN NÔNG THÔN MỚI ĐƠN DƯƠNG

Nhiều mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo Bác

Cập nhật lúc 06:42, Thứ Hai, 18/05/2020 (GMT+7)
Đã có nhiều mô hình xuất hiện trên địa bàn, phát huy được hiệu quả thực tiễn sau 4 năm huyện nông thôn mới Đơn Dương thực hiện việc học tập và làm theo Bác. 
 
Con đường hoa của một mô hình khu dân cư kiểu mẫu tại xã Lạc Lâm - Đơn Dương
Con đường hoa của một mô hình khu dân cư kiểu mẫu tại xã Lạc Lâm - Đơn Dương
 
Liên hệ với thực tiễn
 
Theo Huyện ủy Đơn Dương, toàn huyện hiện có 46 tổ chức cơ sở đảng tại 8 xã, 2 thị trấn của huyện, trong đó có 14 đảng bộ cơ sở và 32 chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, với tổng cộng 2.458 đảng viên, trong đó có 1.110 là nữ; có 284 đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số; 284 đảng viên là người có đạo.
 
Hằng năm Huyện ủy Đơn Dương đều xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cũng như các chỉ đạo của tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Toàn bộ các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đơn vị các cấp từ huyện đến cơ sở đều có chương trình hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. 
 
Tính từ năm 2016 đến nay, tổng cộng đã có 219 lớp học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW cũng như các lớp chuyên đề được các cấp tổ chức trên địa bàn, với trên 23 nghìn lượt cán bộ, đảng viên trong toàn bộ hệ thống chính trị ở cơ sở tham gia, tỷ lệ đảng viên tham gia các lớp học tập và viết thu hoạch đạt 95%.
 
Huyện ủy đã yêu cầu đưa chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị; yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đăng ký thực hiện, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong đó chú trọng nội dung “làm theo”, có liên hệ bản thân từng người, từng đơn vị với những việc làm thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ được giao; nội dung đăng ký cụ thể, ngắn gọn, dễ thực hiện. Đây chính là cơ sở để các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm.
 
Huyện ủy Đơn Dương cũng đưa việc học tập và làm theo Bác vào các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn; tập trung vận động, huy động mọi nguồn lực thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Huyện chỉ đạo các cấp ủy đảng nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành các nguyên tắc của Đảng, tính tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong huyện, tạo sự chuyển biến tích cực trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở. 
 
Qua đó, yêu cầu các cấp gắn các nội dung, chuyện kể về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các hoạt động, các sự kiện tại địa phương; công tác tuyên truyền trên địa bàn được huyện duy trì bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền qua hệ thống trạm truyền thanh các xã, thị trấn; thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt dưới cờ sáng thứ Hai hàng tuần tại các cơ quan, đơn vị, trường học và tại các buổi chào cờ sáng thứ Hai đầu tháng tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; thông qua các hội thi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhân kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
 
Huyện cũng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”, đồng thời tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.
 
Đơn Dương không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. (Trong ảnh: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại một xã của huyện Đơn Dương)
Đơn Dương không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. (Trong ảnh: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại một xã của huyện Đơn Dương)
 
Nhiều mô hình hiệu quả
 
Điểm nổi bật của huyện nông thôn mới Đơn Dương những năm qua chính là việc giữ vững tốc độ phát triển kinh tế qua từng năm. 
 
Theo UBND huyện đánh giá, hầu hết các chỉ tiêu đề ra hằng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người trong huyện tăng; chất lượng y tế, giáo dục được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm; các tiêu chí của xã, huyện nông thôn mới được cải thiện và nâng cao; an ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững; cải cách thủ tục hành chính được chú trọng trong tất cả các lĩnh vực; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển rộng với những kết quả đáng khích lệ.
 
Huyện ủy trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn chú trọng việc đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tỷ lệ các tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm tại huyện đều tăng, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng giảm; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền được nâng lên; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tích cực tuyên truyền, vận động xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn minh; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. 
 
Cho đến nay Đơn Dương trong học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Tiêu biểu trong số này có thể kể đến như mô hình “Vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, không rải giấy, vàng mã khi đưa tang”; mô hình “Khu dân cư có đường thôn, ngõ, xóm xanh, sạch, đẹp và xây dựng hội viên văn hoá tiên tiến”; mô hình “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân vận thôn”; mô hình “Xây dựng điển hình khu dân cư không có tội phạm, xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu”...
 
Rất nhiều mô hình khác cũng cần được nhắc đến, đó là các mô hình hợp tác xã kiểu mới, mô hình tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân bỏ rác trước 7 giờ sáng hàng ngày để tổ chức thu gom, xử lý trên địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ, Lạc Lâm; mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với “hàng rào hoa” làm đẹp cảnh quan nông thôn; mô hình khu dân cư kiểu mẫu.
 
Thu hoạch trên đồng rau Đơn Dương
Thu hoạch trên đồng rau Đơn Dương
 
Đặc biệt, Đơn Dương trong thời gian qua đã tổ chức rất hiệu quả cuộc thi chào cờ tại các thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn. Trong năm 2019 vừa qua, huyện tiếp tục phát động Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện. Hội thi kéo dài trong hai năm 2019 - 2020 với hai phần thi - thi theo hình thức sân khấu hóa và thi kể chuyện dưới cờ; phần thi theo hình thức sân khấu hóa vừa hoàn tất, còn phần thi thứ hai - thi kể chuyện dưới cờ đã tổ chức vòng sơ khảo tại các cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động và người dân tham gia.
 
Và cùng các mô hình, đã xuất hiện không ít các điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội tại Đơn Dương, nhất là trong lao động, sản xuất, kinh doanh, trong công tác; tiêu biểu nhất là 25 cá nhân được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị giới thiệu và được Ban Thường vụ Huyện ủy Đơn Dương khen thưởng, biểu đương tại Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của huyện trong năm 2019 vừa qua.
 
GIA KHÁNH 
,