Đồng ý phê duyệt chuyển mục đích đất rừng tại K'Lan

Cập nhật lúc 06:38, Thứ Sáu, 15/05/2020 (GMT+7)
Tại kỳ họp bất thường thứ 13 vừa qua, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, để triển khai dự án điểm về du lịch sinh thái K’Lan tại Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Đồng thời, gia hạn thời gian đầu tư để Công ty Tiến Lợi tiến hành các hạng mục theo tiến độ dự án đúng quy định của pháp luật. Đây là nội dung cũng được dư luận hết sức quan tâm, nhằm tạo điều kiện tốt nhất, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và có thêm loại hình du lịch mới chất lượng cao cho Đà Lạt. Theo đó, ngày 27/4/2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận đã ký và được các đại biểu HĐND tỉnh đồng ý thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích đất rừng sang mục đích khác là 300 m2, để Công ty TNHH Xây dựng và Giao thông Tiến Lợi thực hiện dự án điểm du lịch sinh thái K’Lan tại Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Đây là rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc khu rừng phòng hộ môi trường cảnh quan thành phố Đà Lạt. Nguồn gốc là rừng thông 3 lá.
 
Theo đánh giá thẩm định của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai thực hiện dự án điểm du lịch sinh thái K’Lan tại Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm là phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Lâm nghiệp.
 
Trên cơ sở Tờ trình số 1640 của UBND tỉnh ngày 23/3/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy: Công ty Tiến Lợi đã được UBND tỉnh đồng ý cho thuê 73,63 ha đất tại Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, để thực hiện dự án điểm du lịch sinh thái K’Lan. Trong đó có diện tích 27.205 m2 đất đã được chuyển mục đích sử dụng từ đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong tổng số diện tích đất 292,6 ha đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp và chuyển mục đích sử dụng rừng, để thực hiện các công trình thuộc Dự án Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.
 
Được biết, Công ty Tiến Lợi đã đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trên diện tích đất phi nông nghiệp theo Giấy chứng nhận đầu tư và quy hoạch tổng mặt bằng dự án. Hiện nay còn 300 m2 đất tại vị trí lô 6 và lô 11, Khoảnh 2, Tiểu khu 162B, Phường 4, thành phố Đà Lạt là chưa chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Để tiếp tục đầu tư các hạng mục nhà điều hành, khu nghiên cứu và nhà công nhân, Công ty Tiến Lợi đã lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 
 
Qua tìm hiểu được cơ quan chức năng cho biết, trong tổng số 300 m2 đất mà Công ty Tiến Lợi xin chuyển đổi mục đích thì có 13 cây thông 3 lá với tổng trữ lượng gỗ là 5,981 m3. Tổng sản lượng gỗ thương phẩm khoảng 4,247 m3 gỗ lớn và gỗ nhỏ. Công ty Tiến Lợi đã nộp tiền bồi thường tài nguyên rừng vào ngân sách nhà nước số tiền 5,835 triệu đồng và đã được UBND tỉnh đồng ý cho nộp tiền trồng rừng thay thế diện tích rừng xin chuyển mục đích sử dụng với số tiền nộp là 2,457 triệu đồng. Theo đó, kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 13 vừa qua cũng thống nhất thông qua nghị quyết với việc gia hạn thêm thời gian hoàn thành dự án do Công ty Tiến Lợi làm chủ đầu tư, để hoàn thành dự án theo đúng quy định của pháp luật.
 
HÀ NGUYỆT
,