Quy định phụ cấp cho thôn đội trưởng và dân quân góp phần củng cố an ninh, quốc phòng

Cập nhật lúc 04:30, Thứ Ba, 19/10/2021 (GMT+7)
Thời gian qua, lực lượng dân quân làm nhiệm vụ tại cơ sở đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, bảo đảm an ninh, quốc phòng địa phương. Để tạo điều kiện cho đối tượng dân quân và thôn đội trưởng tiếp tục cống hiến, trách nhiệm hơn, HĐND tỉnh đã xem xét thông qua nghị quyết quy định mức phụ cấp này nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp tình hình thực tế địa phương.
 
Quy định mức phụ cấp với thôn đội trưởng và dân quân khi làm nhiệm vụ là cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại cơ sở. (Ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19)
Quy định mức phụ cấp với thôn đội trưởng và dân quân khi làm nhiệm vụ là cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại cơ sở. (Ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19)
 
Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 được thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 22/11/2019. Ngày 30/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ. Đối với thôn đội trưởng: Mức hưởng phụ cấp hàng tháng do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định nhưng không thấp hơn 745.000 đồng. Đối với phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã: Mức phụ cấp hằng tháng thực hiện theo quy định của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Trường hợp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên, khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng. Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: Dưới 1 tháng không được trợ cấp; từ 1 tháng đến 6 tháng được hưởng trợ cấp bằng 0,8 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng; từ 7 tháng đến 11 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng.
 
Việc kịp thời ban hành nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ địa phương là cần thiết, đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Dân quân tự vệ và luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện xây dựng nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ địa phương. Từ đó, đảm bảo tính khả thi, dễ áp dụng và phù hợp với tình hình thực tế, khả năng cân đối của ngân sách. Mặt khác, hướng đến đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức, đơn vị liên quan.
 
Theo đó, qua xem xét, tại kỳ họp thứ hai năm 2021, HĐND tỉnh đã chính thức ban hành Nghị quyết số 20 ngày 4/8/2021. Nghị quyết quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với thôn đội trưởng (hoặc đội trưởng dân quân của các đơn vị hành chính tương đương ấp, bản, làng, buôn, bom, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu) bằng 0,6 lần mức lương cơ sở. 
 
Mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân thường trực, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế khi có quyết định điều động, huy động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt bằng 0,1 lần mức lương cơ sở. Trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm bằng 0,04 lần mức lương cơ sở. 
 
Kinh phí chi trả phụ cấp hàng tháng đối với thôn đội trưởng và trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ theo mức quy định của Luật Dân quân tự vệ và thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.
 
Các đại biểu HĐND tỉnh cũng phát biểu tại kỳ họp thứ hai, bày tỏ quan điểm thống nhất với HĐND tỉnh để xem xét thông qua, ban hành nghị quyết quy định về chế độ, chính sách cụ thể đối với thôn đội trưởng và dân quân trong thời điểm này là kịp thời và cần thiết. Qua đó, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay. 
 
Dân quân tự vệ có vai trò quan trọng trong lao động sản xuất, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố nghiêm trọng khác, dịch họa, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 như hiện nay đang rất phức tạp. Lực lượng dân quân đã luôn đi đầu, phát huy mạnh mẽ vai trò, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch hiện nay, đồng hành giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, vận chuyển, cung cấp lương thực thiết yếu đến tận tay người dân… Qua đó, góp phần cùng cả hệ thống chính trị cơ sở giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, địa phương. Quy định cụ thể mức trợ cấp cũng phù hợp nhu cầu cơ bản của cuộc sống, đồng thời phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương.  
 
NGUYỆT THU
,