Cát Tiên: 7/7 xã đã triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành

Cập nhật lúc 05:47, Thứ Ba, 23/11/2021 (GMT+7)
Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) thời gian qua ở huyện Cát Tiên được xem là giải pháp quan trọng nhằm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, phục vụ người dân. 
 
Hiện 100% số xã của huyện Cát Tiên đã triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành gửi nhận văn bản, trao đổi, xử lý, giải quyết công việc trên hệ thống văn phòng điện tử (eOffice). Cụ thể, từ năm 2012 đến nay mỗi cán bộ, công chức, bộ phận chuyên môn từ huyện đến xã đều có tài khoản cá nhân để truy cập hệ thống hộp thư công vụ và eOffice nhằm tiếp nhận, xử lý và truy cập văn bản trong thực hiện nhiệm vụ công vụ. Tất cả các xã đều đã triển khai phần mềm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Bộ phận một cửa cấp xã đã được kết nối liên thông giải quyết thủ tục hành chính cấp xã - cấp huyện - cấp tỉnh. Cán bộ, công chức xã cũng được quan tâm trang bị máy tính kết nối mạng LAN, mạng internet phục vụ công việc, đảm bảo công tác truy cập, trao đổi thông tin giữa các bộ phận và thông tin thông qua mạng internet.
 
NGUYỄN NGHĨA
,