Đà Lạt: Thu hồi hơn 156 triệu đồng tiền sai phạm trả lại cho dân

04:12, 06/12/2022
(LĐ online) - Ngày 6/12, UBND TP Đà Lạt cho biết đã có văn bản yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Phường 11, sau thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình đường Tự Tạo (nhánh 1, Phường 11, TP Đà Lạt)…
 
Theo đó, UBND TP Đà Lạt giao UBND Phường 11, chịu trách nhiệm thu hồi số tiền sai phạm hơn 156 triệu đồng để trả lại cho dân. Tổ chức họp dân công khai tài chính, thông báo công khai việc thi công công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình đường Tự Tạo, Tổ 3, nhánh 1 (Phường 11, TP Đà Lạt); tổ chức niêm yết công khai Kết luận Thanh tra tại trụ sở UBND phường theo quy định. 
 
Đồng thời, UBND TP Đà Lạt giao Chủ tịch UBND Phường 11 thu hồi số tiền hơn 95 triệu đồng của nhóm thợ thi công công trình để nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra khi có quyết định thu hồi của Chánh Thanh tra thành phố. Giao Chánh Thanh tra thành phố ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 95 triệu đồng của UBND Phường 11 do đã nghiệm thu, thanh toán không đúng thực tế thi công từ nguồn ngân sách nhà nước.
 
Theo Kết luận Thanh tra, tổng số tiền nhà nước và nhân dân đóng góp để làm tuyến đường trên là hơn 486 triệu đồng (hơn 322 triệu đồng của nhân dân đóng góp và trên 164 triệu đồng từ tiền ngân sách nhà nước). Trong đó, trừ đi số tiền thực tế đã thi công công trình gần 234 triệu đồng, số tiền sai phạm hơn 95 triệu đồng vốn ngân sách nhà nước, số tiền sai phạm còn lại phải thu hồi để trả lại cho nhân dân.  
 
UBND TP Đà Lạt giao Phòng Nội vụ tham mưu UBND thành phố tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý đối với ông Huỳnh Quốc Phương - nguyên Chủ tịch UBND Phường 11; ông Nguyễn Tiến Trung - nguyên Phó Chủ tịch UBND Phường 11, cùng các cán bộ, công chức là thành viên Ban quản lý công trình theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 2010/2017 của UBND Phường 11 về việc kiện toàn Ban quản lý công trình đầu tư xây dựng cơ bản phường 11, TP Đà Lạt. 
 
THỤY TRANG