Quy định trách nhiệm bảo vệ và quản lý di sản thế giới
Cập nhật lúc 08:37, Thứ Năm, 28/09/2017 (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2017/NĐ-CP quy định về bảo vệ và quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam (gọi chung là di sản thế giới - DSTG).
 
Theo nội dung này, khu vực DSTG được bảo vệ như đối với khu vực bảo vệ I của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
 
Vùng đệm của khu vực DSTG được bảo vệ như đối với khu vực bảo vệ II của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với việc lập quy hoạch tổng thể DSTG theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về di sản văn hóa…
 
Nghị định quy định cụ thể nhiệm vụ của tổ chức được giao quản lý, sử dụng DSTG. Cụ thể, tổ chức được giao quản lý, sử dụng DSTG có nhiệm vụ lập phương án và tổ chức triển khai thực hiện phương án bảo vệ và quản lý DSTG ngắn hạn, trung hạn và dài hạn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, tổ chức giám sát định kỳ tình trạng bảo tồn của DSTG, kịp thời ngăn chặn hành vi xâm hại DSTG và báo cáo cơ quan có thẩm quyền những nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới DSTG.
 
(TS tổng hợp)
,
.