Hỗ trợ phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số
Cập nhật lúc 16:50, Thứ Sáu, 02/12/2016 (GMT+7)
Triển khai Thông tư liên tịch số 07-2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan, các huyện, thành trong tỉnh khẩn trương rà soát lập danh sách số phụ nữ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh đúng con theo chính sách dân số để phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ một cách hợp lý. 
 
Từ năm 2017 Lâm Đồng sẽ thực hiện trợ cấp một lần đối với phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số khi sinh con theo đúng chính sách dân số, đối với phụ nữ nghèo là người Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số cũng sẽ được hưởng chính sách này. Theo đó, phụ nữ nghèo người dân tộc thiểu số sinh con thứ nhất và thứ hai sẽ được hưởng hỗ trợ một lần; đối với trường hợp sinh con thứ ba nếu có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền.
 
Việc thực hiện chính sách hỗ trợ sẽ động viên phụ nữ nghèo thực hiện đúng chính sách dân số, không sinh nhiều con, từ đó có điều kiện về thời gian và sức khỏe để vươn lên thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. 
 
QUỲNH UYỂN
 
,
.