Bảo Lộc: Giải quyết đúng hạn gần 13.000 hồ sơ hành chính
Cập nhật lúc 17:02, Thứ Năm, 13/04/2017 (GMT+7)
Từ đầu năm 2017 đến nay, UBND 11 phường, xã thuộc TP Bảo Lộc đã giải quyết “một cửa” đúng hạn gần 13.000 hồ sơ hành chính nhiều lĩnh vực khác nhau. 
 
Trong thời gian qua, UBND TP Bảo Lộc đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND 11 phường, xã trên địa bàn tiến hành rà soát, cập nhật mới gần 110 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi và gần 190 TTHC bãi bỏ, bổ sung. 
 
Đồng thời, áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại bộ phận giải quyết TTHC “một cửa” từ cấp phường, xã đến cấp thành phố. Đặc biệt, tiếp tục ứng dụng hệ thống văn bản điện tử Eoffice tại 11 UBND phường, xã; 12 phòng, ban; 4 đơn vị sự nghiệp và 1 đội thanh tra xây dựng. 
 
Đến nay, số lượng TTHC thực hiện theo cơ chế “một cửa” ở TP Bảo Lộc gồm: 251/251 thuộc thẩm quyền giải quyết cấp thành phố và 99/99 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp phường, xã.
 
M.KHẢI   
,
.